Aktualitātes

Aktualitātes

Aktualitātes

/images/news/large/1535.jpg

28.10.2013

Notikušas divas starptautiskās bērnu vasaras nometnes „Atpakaļ pie dabas”

 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Dabas terapija vienlīdzīgas dzīves vides pilnveidošanai Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Dabas terapija”” , ietvaros jūlijā tika rīkotas divas starptautiskās nometnes sociālā dienesta klientiem: bērniem no daudzbērnu un bērniem no nepilnām ģimenēm (vecumā 12-14), tai skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām.

 

Viena no nometnēm notika Riebiņu novada Silajāņos, un otrā nometne Krievijā, Pleskavas apgabala, Pečoros. Katras nometnes ilgums - 7 dienas.

 

Šajās nometnēs bija bērni no Līvānu, Ilūkstes, Dagdas, Daugavpils pašvaldībām, kā arī no Krievijas, Pleskavas apgabala,  kopā 32 bērni. No Līvānu novada katrā nometnē piedalījās 4 bērni.

 

Abās nometnēs darba programma bija līdzīga. Nometnēm katru dienu bija nodarbību grafiks, līdz ar to bērni dalību ņēma dažādās aktivitātēs. Dalībniekiem bija iespēja saņemt dabas terapijas kursus, tika nodrošināta  - reitterapija (terapija ar zirgu palīdzību), kanisterapija (terapija ar suņu palīdzību), fitoterapija (augu terapija), smilšu terapija, dabas skaņu terapija, aroma terapija, ainavu terapija, u.c., ko vadīja speciālisti no Krievijas.

 

 

Daudziem no bērniem šī bija pirmā reize, kad ilgāks laiks jāpavada bez vecākiem, taču viņi par to neuztraucās. Bērnu ieguvums bija ne tikai iemācīties jaunas noderīgas lietas, iepazīties un piedalīties dažādās terapijās, iepazīt citas valsts kultūru un vidi, bet arī iegūt jaunus draugus un paziņas. Labā lieta nometnēs ir tāda, ka bērni iemācās veiksmīgi komunicēt ar vienaudžiem un speciālistiem. Pateicoties sociālajiem tīkliem un plašajām iespējām interneta vidē, bērni turpina komunicēt ar jauniegūtajiem draugiem arī pēc nometnes.

 

No bērna rakstītā: „Man šīs vasaras nometnē it kā patika viss, un ja būtu vēl kāda iespēja aizbraukt vēlreiz, tad ar prieku brauktu. … īsi sakot man patika viss un vēlos vēlreiz aizbraukt.”

 

     

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Gunita Vaivode
Mob. tel.: +371 22024485
E-pasts: gunita.vaivode@livani.lv

 

Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu