Aktualitātes

/images/news/large/1086.jpg

05.04.2013

Atbalsts pensionāru biedrībai

Līvānu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja 2013.gada 21.marta sēdē nolēma piešķirt līdzekļus 100 Ls apmērā biedrības "Līvānu novada pensionāri" dalībai Latgales reģionālās pensionāru apvienības aktivitātēs.

 

Savukārt, Līvānu novada pašvaldības 2013.gada budžetā pēc biedrības lūguma jau sākotnēji tika ieplānoti arī līdzekļi 830 Ls apmērā Līvānu pensionāru biedrības dalībai Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Kārsavā un citām vajadzībām (600 Ls - transporta izdevumiem, 180 Ls - ēdināšanas izdevumiem un 50 Ls - kancelejas precēm).

 

Līvānu novada dome ir arī piešķīrusi biedrībai "Līvānu novada pensionāri" telpas Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra teritorijā (iznomā biedrībai par simbolisku cenu - 1 Ls mēnesī), apmaksā ēkas uzturēšanas un komunālos izdevumus.