1 2 3 4 ...329

Aktualitātes

 • 04.12.2020

  Aktualitātes par Covid-19 izplatību

  Par visiem aktuālajiem datiem par Covid-19 izplatību lasiet Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: www.spkc.gov.lv. Informāciju par saslimšanas gadījumu skaitu novados pēdējo 14 dienu laikā SKATĪT ŠEIT (spiežot uz novada nosaukumu kartē). Valdība lēmusi pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 11. janvārim. Jaunie grozījumi Ministru kabineta (MK) rīkojumā un noteikumos pieejami oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2. decembra papildu laidienos Nr. 233A un Nr. 233B. Savukārt visu ar Covid-19 saistīto tiesību aktu aktuālās redakcijas pieejamas vietnē likumi.lv.

 • 02.12.2020

  Uzsāk pieteikumu pieņemšanu dīkstāves atbalstam un atbalstam algu subsīdijai

  Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā, ir paredzēti atbalsta pasākumi darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt, sākot no 1. decembra.

 • 02.12.2020

  Pieņemts ārkārtējās situācijas pagarinājums līdz 11. janvārim, ieviešot stingrākus drošības pasākumus un ierobežojumus

  Otrdien, 1. decembrī, Ministru kabinets lēma par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 2021. gada 11. janvārim, vienlaikus ieviešot virkni stingrāku ierobežojumu Covid-19 izplatības mazināšanai.

 • 01.12.2020

  Rentgena kabineta darba laiks decembrī

  Līvānu slimnīca informē par rentgena kabineta darba laiku 2020. gada decembrī.

 • 01.12.2020

  Pagarināts Ziemassvētku pabalsta izmaksas termiņš

  Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības saistībā ar Covid-19 izplatību un to, ka Līvānu novada dome apmeklētājus šobrīd apkalpo attālināti, pagarināts Ziemassvētku pabalsta izmaksas termiņš - pabalstu dome turpinās izmaksāt arī 2021. gada gada janvāra mēnesī. No 7. decembra tiek atsākta iesniegumu pieņemšana klātienē (pēc iepriekšējas pieteikšanās) klientu apkalpošanas centrā Līvānu novada domes 1. stāvā, savukārt no 14. decembra pabalstu personīgi sazinoties ar katru pabalsta saņēmēju pēc iepriekšēja pieraksta izmaksās tiem iedzīvotājiem, kuriem nav norēķinu konta. Lūdzam iedzīvotājus nesatraukties - visiem, kam pabalsts ir paredzēts, tas tiks izmaksāts!

 • 01.12.2020

  Pirmo reizi Līvānu novada domes sēde notikusi attālināti

  Ceturtdien, 29. novembrī, ņemot vērā Covid-19 situāciju, Līvānu novada domes sēde pirmo reizi norisinājās attālināti videokonferences režīmā un balsojot lietvedības sistēmā Namejs. Sēdē piedalījās 13 Līvānu novada domes deputāti un izskatīja 21 jautājumu, starp tiem - par Latgales Mākslas un amatniecības centra nosaukuma maiņu, par Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra „Rožlejas” nosaukuma maiņu, par “Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2021-2025” izstrādes uzsākšanu, par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, apstiprināšanu. u.c.

 • 01.12.2020

  ALTUM programmas Covid-19 ietekmes pārvarēšanai uzņēmējiem pieejamas arī nākamgad

  Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem iespējami ātrāk pārvarēt Covid-19 krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021. gadā varēs pieteikties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem. Līdz šim ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro. Vienlaikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

 • 01.12.2020

  Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam III daļas „Rīcību plāns 2019-2025”, IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam

  Ar Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmumu Nr. 21-18 ir veikta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam III daļas „Rīcību plāns 2019-2025”, IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 2019-2025” aktualizācija.

 • 01.12.2020

  7. - 12. klašu izglītojamajiem sāk izsniegt pārtikas kartes

  Ar šī gada 1. decembri Līvānu novada izglītības iestāžu 7. - 12. klašu skolēniem, kuri mācās attālināti, sāk izsniegt pārtikas kartes. Kopumā izglītojamo vecākiem tiks izsniegtas 465 Maxima kartes pārtikas iegādei. Informāciju par karšu izsniegšanu vecāki saņems ar e-klases starpniecību.

 • 01.12.2020

  Stikla pūšana Līvānos - Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtība

  Līvānu novada dome saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra vēstuli ar apliecinājumu, ka Latgales Mākslas un amatniecības centra pieteikums “Stikla pūšana Līvānos” ir iekļauts  sarakstā kā Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtība. Apliecinājuma svinīgā pasniegšana plānota  2020.gada 17.decembrī.


1 2 3 4 ...329