1 2 3 4 ...341

Aktualitātes

 • 05.03.2021

  Operatīvā hidroloģiskā informācija (05.03.2021.)

  Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Latvijas rietumu un centrālās daļās upēs lielākoties pazeminājās, Gaujā un Daugavā pārsvarā paaugstinājās, bet vietām svārstījās.

 • 04.03.2021

  Operatīvā hidroloģiskā informācija (04.03.2021.)

  Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Latvijas rietumu un centrālās daļās upēs lielākoties pazeminājās, Gaujā un Daugavā pārsvarā paaugstinājās, bet vietām svārstījās.

 • 03.03.2021

  Operatīvā hidroloģiskā informācija (03.03.2021.)

  Aizvadītajā diennaktī ūdens līmenis Latvijas upēs svārstījās. Daugavā un Gaujā ūdens līmenis paaugstinājās. Kurzemes upes brīvas no ledus, bet Zemgales, Latgales un Vidzemes upēs ledus iešana noris, bet dažviet vēl nav sākusies.

 • 03.03.2021

  Plāno atjaunot Līvānu katoļu baznīcas vēsturisko torņa smaili

  Līvānu novada domē februāra vidū saņemts SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” iesniegums ar lūgumu pieņemt finanšu līdzekļus (ziedojumu) 12832,05 EUR, kas paredzēts Līvānu katoļu baznīcas torņa smailes atjaunošanas projektēšanai. Pašvaldība saņēmusi arī Līvānu svētā erceņģeļa Miķeļa Romas Katoļu draudzes dekāna Jāņa Smirnova iesniegumu ar atbalstu iecerei un lūgumu pieņemt finanšu līdzekļus (ziedojumu) no SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”.

 • 02.03.2021

  Operatīvā hidroloģiskā informācija (02.03.2021.)

  Šodien ledus sakustējās vairākos posmos Daugavā un uz Aiviekstes.

 • 02.03.2021

  Izmaiņas SAC “Rožlejas” vadībā

  Lai nodrošinātu Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” darbības nepārtrauktību, kā arī domes lēmumu izpildi, sakarā ar Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītājas Guntas Jaudzemas prombūtni, un ņemot vērā izpilddirektora ierosinājumu, Līvānu novada dome lēma ar 2021. gada 1. martu iecelt par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju Olitu Bidzāni uz noteiktu laiku – uz Guntas Jaudzemas prombūtnes laiku. Olita Bidzāne iepriekš bija Līvānu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece.

 • 02.03.2021

  Apstiprina autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu un vidējā termiņa programmu

  2021.gada 25.februāra Līvānu novada domes sēdē nolēma apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2021.gadam un Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2021. -2023.gadam.

 • 02.03.2021

  Apstiprina Līvānu novada vēlēšanu iecirkņus

  2021.gada 25.februāra Līvānu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par Līvānu novada vēlēšanu iecirkņus 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Ņemot vērā Covid - 19 izplatību un esošo epidemioloģisko situāciju, Līvānu novada dome lēma neatvērt vēlēšanu iecirkni Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši", Rīgas iela 13, Līvānos, bet tā vietā atvērt vēlēšanu iecirkni jaunā vietā – Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls”, Lāčplēša ielā 28, Līvānos. Pārējo vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas netika mainītas.

 • 02.03.2021

  Līvānu slimnīcā drīzumā uzsāks vakcinēšanu pret Covid-19

  SIA “Līvānu slimnīca” 1. stāvā drīzumā uzsāks darbu Covid-19 vakcinācijas kabinets, kas veiks iedzīvotāju vakcinēšanu valsts noteiktajā kārtībā. Ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, kā arī pasūtītas vakcīnas.

 • 02.03.2021

  Būvvalde atgādina: objektiem, kuriem ir izdota būvatļauja, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir astoņi gadi

  Spēkā esošais Būvniecības likums, kas stājās spēkā 2014. gada 1. oktobrī, nosaka maksimālo būvdarbu termiņu, un tas ir astoņi gadi. Tas nozīmē, ka objektiem, kuriem ir izdota būvatļauja, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā ir astoņi gadi.


1 2 3 4 ...341