1 2 3 4 ...310

Aktualitātes

 • 03.07.2020

  Līvānu slimnīcas rentgena kabineta darba laiks jūlijā

  SIA "Līvānu slimnīca" informē par rentgena kabineta darba laiku jūlijā.  Obligāti ir nepieciešams ārsta nosūtījums. 

 • 03.07.2020

  Kā saņemt jaundzimušā dāvanu?

  Ņemot vērā to, ka ir atcelti Līvānu pilsētas svētki 2020, arī Bēbīšu svētki 2020 gadā nenotiks. Lai sveiktu novada jaunākos iedzīvotājus, jaundzimušo vecāki var saņemt dāvanu (30 EUR), kas atbilst Bēbīšu svētku dāvanu – mīksto rotaļlietu – vērtībai. 

 • 02.07.2020

  Līvānu novada dome 14.jūlijā rīko nomas ar apbūves tiesībām izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”

  Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā konferenču zālē, 206.telpā, Domes ielā 3, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā. Uzzināt vairāk: http://livani.lv/page/761

 • 02.07.2020

  Iznomāšanai tiek nodotas vairākas Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības

  Atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada 28.maija domes sēdes lēmumam Nr.10-6,  iznomāšanai tiek nodotas vairākas Līvānu novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības. Uzzināt vairāk: http://livani.lv/page/762

 • 01.07.2020

  Pirts "Avotiņš" Jersikā jaunums – Zvanu telts

  Pirts "Avotiņš" Jersikā viesiem piedāvā jaunu nakšņošanas iespēju – Zvanu telts. 

 • 01.07.2020

  Sākas pieteikšanās attālinātām mācībām ES fondu projektā

  Otrdien, 30. jūnijā, atklāta pieteikšanās attālināto mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties no vairāk nekā 200 izglītības programmām. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 15. jūlijam, un šajā kārtā mācību process noritēs tikai attālināti.

 • 01.07.2020

  Reģionālo maršrutu pieturās uzsākta vienota satura un dizaina autobusu kustības sarakstu izvietošana

  Ir uzsākta jauno – vienotas informācijas un dizaina – reģionālo maršrutu autobusu kustības sarakstu plākšņu izvietošana pieturās. Tādējādi turpmāk pasažieriem būs pieejama visa aktuālā informācija par reisiem, kuros konkrētā pietura ir iekļauta. Plānots, ka visās reģionālo maršrutu autobusu pieturās tiks izvietoti vairāk nekā 9000 jaunu kustības sarakstu. Sākotnēji tie tiks uzstādīti Vidzemē, bet visu plākšņu nomaiņu paredzēts veikt līdz 2021. gada beigām.

 • 01.07.2020

  Būs finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai Latgalē

  Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Councilpārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot projektu “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021”. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas mācības esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, kā arī piešķirts finansējums kopienu iniciatīvu īstenošanai.

 • 01.07.2020

  Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" rīko mutisko izsoli

  Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2020.gada 5.augustā plkst. 13.00 Talejas ielā 1, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli valsts nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības: kopā nekustamo īpašumu Lauku ielā 2A un 10A, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra numurs 7611 005 0518)...

 • 30.06.2020

  Atklāts jaunais āra trenažieru laukums

  Šodien, 30.jūnijā, Līvānos pie skolu stadiona tika atklāts jaunais āra trenažieru laukums. Laukumā uzstādīti deviņi trenažieri. Trenažieru laukums ir tapis Latgales reģiona attīstības aģentūras sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu īstenotā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” jeb RISK FREE ietvaros. Laukuma sagatavošana un trenažieru uzstādīšanu finansēta no Līvānu novada pašvaldības līdzekļiem. Laukumam paredzēts uzklāt arī gumijas segumu.

  Āra trenažieru laukumu atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Latgales reģiona attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs.
1 2 3 4 ...310