1 2 3 4 ...95

Izglītība

 • 12.07.2018

  Centralizēto eksāmenu rezultāti Līvānu novadā

  Līvānu novadā centralizētos  eksāmenus (CE) 9 mācību priekšmetos kārtoja 89 vidusskolu absolventi (2017.gadā 74 absolventi). Izglītojamo mācību sasniegumi CE tiek izteikti procentuāli. Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 26 Līvānu novada absolventiem vērtējumi eksāmenos ir 80% un vairāk.

 • 12.07.2018

  Starptautiskā projekta “Vol.Growth” laikā jauniešu apguvuši brīvprātīgajam vajadzīgās prasmes

  No 19. līdz 25. jūnijam Līvānos norisinājās programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstītais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Vol.Growth”, kas kopā pulcēja 26 jauniešus un līderus no Latvijas, Polijas, Ungārijas un Portugāles. Projektu īstenoja Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” (JIC “Kvartāls”).

 • 06.07.2018

  "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

  Biedrība “Preiļu nevalstisko organizāciju centrs“ 28. jūlijā Preiļos organizē mācību kursus pārtikas apritē strādājošajiem "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā".

 • 03.07.2018

  Jaunsilavas skolēni iepazīst putnu pasauli

  Ir noslēdzies Latvijas Ornitoloģijas biedrības un SIA “CEMEX” organizētais konkurss skolēniem – “Iepazīsti putnu pasauli”. Šajā mācību gadā konkurss norisinājās piecās kārtās.

 • 26.06.2018

  Nāc studēt RTA Līvānu filiālē

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Līvānu filiālē jaunajā studiju gadā notiks uzņemšana trīs 1. līmeņa pilna laika profesionālajās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem: Mašīnbūve (studiju ilgums 2,5 gadi, iegūstamā kvalifikācija mašīnbūves speciālists); Programmēšana un datortīklu administrēšana (studiju ilgums 2 gadi, iegūstamā kvalifikācija pēc apgūstamā moduļa izvēles programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators); Būvniecība (studiju ilgums 3 gadi, iegūstamā kvalifikācija būvdarbu vadītājs).

 • 20.06.2018

  Izlaidumi Līvānu 2.vidusskolā

  Izlaidums ir laiks, kad gribas svinēt kaut kā beigas un reizē jaunā sākumu. Šogad tas pienācis sešpadsmit Līvānu 2.vidusskolas 9.klases un septiņpadsmit 12.klases skolēniem. 9.klases skolēniem izlaidums liek apzināties robežu starp bērnību un jaunību, bet pie 12-tajiem iet dzīves varavīksnes krāsainais ceļš, kas pavēl viņiem ceļā doties.

 • 15.06.2018

  Jaunsilavas pamatskolas audzēkne iegūst speciālbalvu skolēnu sacerējumu konkursā

  Jaunsilavas pamatskolas skolniece Madara Māsāne ieguvusi speciālbalvu skolēnu sacerējumu konkursā "Sibīrijas bērni 1941/1949 - Trimdas bērni 1944" Latvijas vēsture Latvijas simtgadei.  

 • 14.06.2018

  Velotiesības kabatā!

  Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar CSDD Jēkabpils nodaļu un Līvānu novada izglītības iestādēm, rūpējoties par audzēkņu drošību uz ceļa, organizēja skolēnu velotiesību eksāmena kārtošanu  Līvānu 1.vidusskolā un Jersikas pamatskolā. Rezultātā pie velotiesībām tika 44 eksāmena dalībnieki.

 • 08.06.2018

  Līvānu 1. vidusskolā aizvadīts sporta un mākslas festivāls “Krāsainie talanti”

  30. maijā Līvānu 1.vidusskolā notika Sporta un mākslas festivāls “Krāsainie talanti” ar moto “Izskrien un apglezno savu pilsētu!”. Šogad šī diena noritēja citādākā atmosfērā, sportojot un radoši darbojoties.

 • 08.06.2018

  Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu un jauniešu žūrija – 2017" ekspertiem balva – ekskursija “Velniņiem pa pēdām”

  6. jūnijā lasīšanas veicināšanas programmas  "Bērnu un jauniešu žūrija – 2017" eksperti no Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas un Jaunsilavu bibliotēkas devās ekskursijā “Velniņiem pa pēdām”. Čaklajiem grāmatu lasītājiem piedāvājām apmeklēt Rūdolfa Blaumaņa memoriālo muzeju “Braki”. Muzejs atrodas Vidzemes augstienes Ērgļu pagastā.


1 2 3 4 ...95