Izglītība

/images/news/large/7416.jpg

01.09.2020

Panākumi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā neizpaliek

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

Vasara paskrējusi vēja spārniem un klāt atkal septembris. Lai visiem veiksmīgs, izdevies un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

 

Līvānu BJC, tāpat kā citas novada skolas, pagājušo mācību gadu noslēdza attālināti. Konkursi un skates tika pārcelti arvien tālāk un tālāk... Bet darbs turpinājās.

 

Dziesmu un deju svētku vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Radi rotājot” Latgales novada kārtas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi tika izvērtēti jūlijā, Tērpu skates un radošās darbnīcas, pārceļot uz jauno mācību gadu. Visi darbi, kuri saņēmuši I un II pakāpi, ir izstādes darbi. Izstādes vieta vēl tiek precizēta, taču to varēs apskatīt dziesmu un deju svētku nedēļas laikā. Visi dalībnieki saņems Valsts izglītības satura centra diplomus. 

 

Līvānu novads konkursa 2.kārtā tika pārstāvēts ar 17 darbiem no 4 izglītības iestādēm. 6 no tiem būs apskatāmi izstādē. Sveicam J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas skolotāju Inesi Butleri un viņas audzēknes Jelizavetu, Egitu, Aleksu un Adrianu, Līvānu BJC skolotāju Ingu Salmiņu un viņas audzēkņus Mārtiņu, Lauri, Renāru, Ralfu, Ivanu, Sandi, Markusu (kopdarbs) un Lauru.