Izglītība

/images/news/large/7251.jpg

01.07.2020

Studiju iespējas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Līvānu filiālē 2020./2021. studiju gadā notiks uzņemšana trīs 1. līmeņa pilna laika profesionālajās izglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem: “Mašīnbūve”, “Programmēšana un datortīklu administrēšana” un “Būvniecība”. Programmas Līvānu filiālē tiks atvērtas, ja attiecīgajā grupā studējošo skaits būs vismaz 10. Studiju process tiks organizēts Līvānu filiālē, bet laboratorijas darbi notiks RTA Rēzeknē.

  • Mašīnbūve (studiju ilgums 2,5 gadi, iegūstamā kvalifikācija mašīnbūves speciālists),
  • Programmēšana un datortīklu administrēšana (studiju ilgums 2 gadi, iegūstamā kvalifikācija pēc apgūstamā moduļa izvēles programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators),
  • Būvniecība (studiju ilgums 3 gadi, iegūstamā kvalifikācija būvdarbu vadītājs).

Studiju programmu Būvniecība iespējams apgūt arī nepilna laika studijās par personīgo finansējumu (studiju ilgums 3,5 gadi).

 

Pieteikties studijām būs iespējams e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē dokumentu pieņemšanas punktos. Pieteikšanās pilna laika pamatstudijām Vienotajā reflektantu pieteikšanās sistēmā notiks no 2020. gada 13. jūlija līdz 2. augustam.

 

Sīkāka informācija pa tālr. 29537335 (Ilze Vanaga).