Izglītība

Izglītība

Izglītība

/images/news/large/6611.jpg

08.11.2019

Līvānu 2. vidusskolas sākumskolas skolēni mācību ekskursijā

Ināra Bojāre,

Līvānu 2.vidusskolas bibliotekāre

 

Vērtīgu pieredzi un neaizmirstamus iespaidus skolēni gūst mācību ekskursijās. Tās atbalsta attīstības programma “Latvijas skolas soma”. 30. oktobrī programmas ietvaros ekskursijā uz Jēkabpils Vēstures muzeju „Sēļu sēta” un Krustpils pili devās Līvānu 2. vidusskolas 1. un 4. klase. 6. novembrī uz Krustpils pili un tīršķirņu trušu un putnu apskates vietu “Karlīnas” Vietalvas pagastā devās 2. un 3. klases skolēni, audzinātājas Svetlana Možajeva un Natālija Skutele.

 

Braucienu mērķis bija iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, Latvijas dabu un kultūrainavu. 1. klases audzinātāja Ina Lāce stāsta, ka pirms pasākuma skolēnu uzmanība tika vērsta uz to, kādu profesiju pārstāvji strādā muzejā un veido tā ekspozīciju - latviešu tautas seno vēsturisko mantojumu. Vēstures, matemātikas, mājturības un tehnoloģiju, latviešu valodas mācību priekšmetu saturs tika aktualizēts un praktiski apgūts radošajā darbnīcā un muzejpedagoģijas nodarbībā.

 

Mācību procesu ekskursijas papildina ar skolēniem doto iespēju aplūkot seno laiku vēsturisko mantojumu (seno laiku mājas, darbarīki, darba tehnika). Skolēni apskatīja un iepazinās ar vēsturiskām ēkām un salīdzināja tās ar mūsdienu arhitektūru. Skolēni līdzdarbojās dažādās piedāvātajās aktivitātēs, tādējādi pietuvinoties senlaicīgajam laikmetam. Iepazinās ar seno laiku mājturības prasmēm, darbarīkiem, to pielietošanu.

 

Pārrunājot ekskursijas laikā gūtos iespaidus, 4. klases audzinātāja Olga Rozenšteine atzīmē skolēnu interesi iepazīt un izzināt senlatviešu dzīvi, darba kārtību, darba tehniku Jēkabpils Vēstures muzejā „Sēļu sēta”.

 

Viņiem bija interesanti un aizrautīgi darīt tos darbus, ko veica senie latvieši. Lielu izbrīnu radīja sviesta kulšana un dzijas vērpšana, jo mūsdienās šīs lietas ir brīvi pieejamas veikala plauktos. Skolēni atzina, ka pirmo reizi mūžā redzēja kalēja smēdi, graudu kulšanas mašīnas, kuras izraisīja lielu interesi.

 

Skolēni iesaistījās gidu piedāvātajās seno latviešu bērnu atraktīvajās spēlēs, kuras nemaz tik viegli nepadevās, jo bija jāpielieto gan gudrība, gan spēks! Tādējādi viņi sāka novērtēt senlatviešu ne visai vieglo dzīvi, jo gan pieaugušie, gan bērni bija nodarbināti visu dienu!

 

Krustpils pils, mēbeļu sadzīves priekšmetu apskati papildināja izglītojošās mācību nodarbības, kur bija iespēja pašiem savām rokām izgatavot ziepes, izveidot sveces. Mācību procesa laikā skolēni uzzināja no kāda materiāla tika izgatavotas sveces un ieguva informāciju, kā tika izgudrotas ziepes. Viņiem patika darboties mācību nodarbībās.

 

Braucot caur Pļaviņu novadu 2. un 3. klases skolēni pievērsa uzmanību Odzienas pilij un tās augstajam tornim. Dzīvnieku apskates vietā skolēniem bija iespēja barot aitas, kazas, trušus, nutrijas, jūrascūciņas, apskatīt ķenguru un dažādu šķirņu putnus. Skolēnu ieguvums ir zināšanas par dzīvnieku šķirnēm, iespēja apgūt dzīvnieku barošanas prasmi.