Izglītība

/images/news/large/4932.jpg

01.03.2018

Līvānu Bērnu un jauniešu centrā noslēgusies “Skolēnu skatuves runas konkursa” 1. kārta

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

Šī gada 28.februārī Līvānos notika Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 1.kārta, kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Pasākumā piedalījās piecas Līvānu novada izglītības iestādes, kuras pārstāvēja 21 skatuves runas runātājs ar 16 skolotāju atbalstu.

 

Konkursa mērķis ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību; profesionāli novērtēt dalībnieku skatuves runas iemaņas; attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi; sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski bija jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.

 

Konkursa žūrija – Ilze Meldere, Līvānu 1.vidusskolas skatuves runas un teātra jomas skolotāja, Mārīte Ondzule, Jersikas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Aija Skarbiniece, Līvānu BJC izglītības metodiķe, – uzklausīja dalībniekus vairāku stundu garumā, vērtējot: domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā), skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).

 

Šogad dalībnieki  tika vērtēti stingri, un,  lai veicinātu patiesu interesi par skatuves runu, par aktiermākslu, par mūsu literāro mantojumu, tika pieņemts lēmums uz konkursa 2. kārtu sūtīt nevis maksimāli pieļaujamo dalībnieku skaitu, bet gan labākos no labākajiem savās vecuma grupās. Konkursa reģionālā kārta notiks Jēkabpilī, 8. martā, kurā Līvānu novadu pārstāvēs  Melānija Skrodere, Jānis Mikulis, Aksels Daškevičs, Tīna Meļņika, Normunds Ločmelis (sk. Lidija Prisjagina, Anna Kārkle, Ināra Jačmenkina; Līvānu 1. vidusskola), Adrians Bogdanovs (sk. Gunta Pauniņa, Olga Kaminska; Līvānu 2.vidusskola), Vjačeslavs Smirnovs (sk. Leonora Laizāne; Rudzātu speciālā internātpamatskola), Evita Tentere (sk. Ilona Karpenko; Jersikas pamatskola).

 

Reģionālajā kārtā dalībniekus vērtēs Valsts izglītības satura centra apstiprināta žūrija.

 

Paldies skolotājiem par atsaucību, līdzjušanu un ieguldīto darbu dalībnieku gatavošanā!

 

Skatuves runas konkursa dalībnieki