Izglītība

/images/news/large/4931.jpg

01.03.2018

Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss Līvānos

Aija Skarbiniece,

Līvānu BJC izglītības metodiķe

 

Šī gada 27. februārī Līvānu BJC aicināja Līvānu novada mūsdienu deju grupas uz Mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa 1. kārtu. Konkursu organizēja Līvānu BJC sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

 

Konkursa mērķi ir: veicināt horeogrāfu jaunrades darbu un papildināt bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu repertuāru ar augstvērtīgiem horeogrāfijas priekšnesumiem; apzināt un veicināt izglītības iestāžu mūsdienu deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību; veikt koprepertuāra atlasi mūsdienu deju žanra kolektīvu kopdejošanas prasmju pilnveidošanai.

 

Konkursa dalībnieki tiek vērtēti pēc visai striktiem kritērijiem: dejas kompozīcija – horeogrāfiskās idejas oriģinalitāte, dejas ideja, stila izjūta, horeogrāfiskās leksikas atbilstība muzikālajam materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas izmantošana, kustību efekts, lakonisms, pārsteiguma efekts; dejas tehniskais izpildījums - horeogrāfiskā teksta precizitāte, telpas izmantošana, muzikalitāte, dejas tēls, kolektīva kopiespaids (emocionalitāte, kolektīva kopizjūta, atraktivitāte, pievilcīgums), mākslinieciskais sniegums kopumā; “imidžs” – vizuālais efekts, tērpi, frizūra, „make up”, uznāciens, nobeigums un kontakts ar publiku, kustību ētiskums un atbilstība vecuma grupai, fonogrammas kvalitāte, t.sk., repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām, ētikas normām.

 

Konkursa žūrija – Zane Praņevska, Līvānu BJC direktore; Aija Skarbiniece, Līvānu BJC izglītības metodiķe; Jevgenijs Butorins, Līvānu BJC interešu izglītības skolotājs.

 

Novada kārtā savu sniegumu rādīja 3 deju grupas, kopā 52 dalībnieki, saņemot I pakāpes novērtējumu un ceļazīmi uz 2. kārtu. Mūsdienu deju radošā konkursa dalībniekus vēsturiskajos novados vērtēs Valsts ISC izveidota žūrija. Līvānu novadu Daugavpils Kultūras pilī 20. aprīlī pārstāvēs 2 Līvānu BJC mūsdienu deju grupas: “Legions” un “Jumpers”, vadītājs Jevgenijs Butorins.

 

Veiksmi konkursā!