Izglītība

Izglītība

Izglītība

/images/news/large/4866.jpg

09.02.2018

Projektu dienas Līvānu 2. vidusskolā

Ināra Bojāre,

Skolas bibliotekāre

 

2018. gada 1. un 2. februārī Līvānu 2. vidusskolā tika organizētas projektu dienas. To tēma – skolēnu vēlējumi 2018. gada jubilejas izlaidumu absolventiem. Šajā laikā skolēni izpētīja pēdējo sešdesmit gadu vēsturiskos apstākļus un iepazinās ar skolas vēsturi. Tas skolēniem palīdzēja iejusties skolas bijušo audzēkņu skolas dzīvē un uzrakstīt viņiem piemērotus veltījumus.

 

2. klases skolēni vēlējumu margrietiņu izgatavoja 2017. gada absolventiem, kuri pirms gada viņus atveda uz pirmo klasi. Tā ir saite, kas otrklasniekiem liek justies kā pagājušā gada absolventu jaunākajiem brāļiem un māsām. Vēlējumu margrietiņa bija īpaša, tādēļ absolventiem tika izsniegta instrukcija tās salikšanai.

 

Tikai tad atklājās bērnu novēlējumi: skatieties uz dzīvi ar humoru; skaitiet veiksmes nevis neveiksmes; dāvājiet citiem prieku; ejiet cilvēkos, kad ir skumji; nekad neatriebieties ienaidniekam un centieties neatdarināt citus; kustieties, jo dzīve ir kustība; saglabājiet  dzīves mērķa perspektīvu.

 

3.a klases skolēni 2013.gada absolventiem vēlējās atgādināt, kas ir skola – krīts un kā tas garšoja; tāfele un ko uz tās rakstīja; kādi bija viņu darbi un nedarbi skolā. 3.b klase dzejā un prozā 2008.gada absolventiem rakstīja, ka viņi sen nav tikušies, ka labi ir sapulcēties un atcerēties skolas gadus un izlaiduma vakaru, kad nākotnē gaidīja kas nebijis un neparasts. Dažādi pārbaudījumi palīdzēja viņiem iepazīt sevi un kļūt patstāvīgiem. Savus vēlējumus skolēni papildināja ar zīmējumiem. 

 

4.a.klases skolēni vispirms noskaidroja, kas ir absolvents. Tad viņi rakstīja vēstules 2003.gada absolventiem, ko vienā vēstulē apkopoja klases audzinātāja Svetlana Možajeva. Skolēni raksta, ka absolventi var apskaust bērnus, kuriem nav lielu rūpju. Bērni var pablēņoties, bet absolventi nevar, jo viņiem ir cita dzīve.

 

Tai pašā laikā šodienas skolēni var apskaust absolventus par to, ka viņi jau ir beiguši skolu, ieguvuši izglītību, pelna naudu un var aizbraukt uz Maldīvu salām vai Dubai. Viņi var skatīties filmas pieaugušajiem, ilgi runāt pa telefonu un nebaidīties, ka beigsies kredīts. Absolventiem skolēni novēl laimi, mīlestību, satikt savu otro pusīti, paklausīgus bērnus un lai dzīvē iet kā pa sviestu.

 

4.b.klase 1998.gada absolventiem saka, ka šodien viņiem atļauts viss: skraidīt pa skolu, sēdēt uz sola, rakstīt uz tāfeles, pasēdēt pie skolotāja galda un pat palikt nomodā līdz plkst. 12 naktī. 

 

5.klase 1993.absolventiem sūta vēlējumu un apsveikuma vēstuli dzejā, kur izseko cilvēka dzīvesgājumam no skolas gaitu sākuma, pirmās skolotājas un draugiem līdz pieaugušo dzīvei un briedumam.

 

6.klases skolēni 1988.gada izlaidumam izveidoja novēlējumu grāmatu. Titullapā viņi rakstīja: “Mēs novēlam jums laimi un tai ir jābūt…”, kam nākamajās lappusēs sekoja katra skolēna priekšstats par to, kādai ir jābūt laimei: enerģiskai, saulainai, prieka pilnai, spožai, atraktīvai…

 

7.klase savu vēstījumu 1983.gada absolventiem veidoja trīs daļās. Pirmajā daļā viņi aprakstīja savu priekšstatu par tā laika skolu. Viņi domā, ka toreiz bija 5-ballu atzīmju sistēma, ļoti stingri skolotāji un stundās vajadzēja klusi uzvesties. Mācījās tikai no grāmatām, jo nebija interneta. Ēdnīcā bija vienveidīgs ēdiens, skolēni brauca ekskursijās un tika rīkotas vasaras nometnes. Skolā, viņuprāt, vajadzēja mācīties  vienpadsmit gadus, bet īstenībā toreiz vidusskolu ar krievu mācību valodu varēja pabeigt desmit gados.

 

Otrajā sava vēstījuma daļā septītklasnieki stāsta par mūsdienu skolēnu dzīvi, kas ir pilna ar tehnoloģijām un komplektā ar mācību grāmatām ir darba burtnīcas. Skolēnu ēdienkarte ir papildināta ar piena dzeršanu un skolas augli. Absolventiem viņi novēl daudzas labas lietas, bet galvenais – stipru veselību.

 

8.a klase 1978.gada absolventiem pastāstīja par savu klasi, par saviem panākumiem mācībās un uz skatuves, neslēpjot arī savus nedarbus. Viņi cer uz atgriezenisko saiti un vēlas uzzināt, ko pirms četrdesmit gadiem skolu beigušie absolventi darīja un sasniedza savā skolas laikā, kad nebija moderno ierīču un datu bāzu, kad cilvēki vairāk laika pavadīja kopā. Absolventiem skolēni vēl paciemoties bērnībā, neaizmirst savu skolu un būt laimīgiem. Interesanti, ka 8.a klases skolēni ir sajutuši galveno – visi kopā mēs esam savas skolas saime un veidojam tās vēsturi. 

 

8.b klases skolēni sveic 1973.gada absolventus savā skolā. Pirms četrdesmit pieciem gadiem viņi devās katrs uz savu pusi un, cerams, neskuma un nepazina bēdu. Tagad ir iespēja satikties un satikt savus skolotājus, dalīties panākumos un atmiņās, atcerēties pirmo skolotāju un pirmo mīlestību. Skolēni novēl absolventiem neko sev neatteikt, vienmēr smaidīt, mīlēt un būt mīlētiem.

 

9.klases skolēni apsveic 1968.gada absolventus ar 50.gadadienu kopš skolas beigšanas. Šis ir viņu vakars, kad var parunāt par dzīvi, par sasniegumiem un par jaunumiem draugu dzīvē. Skolēni absolventiem novēl, lai dzīvē izdodas sastapt uzticamus draugus, lai piepildās iecerētais, lai silda atmiņas, lai ir paklausīgi mazbērni un stipra veselība.

10.klase savā vēstījumā 1963.gada absolventiem saista šodienu ar  laiku pirms piecdesmit pieciem gadiem. Piecdesmit pieci gadi nav vienkārši gadi, bet tās ir bezgalīgas atmiņas par brīnišķīgo skolas laiku: pirmais skolotājs un pirmā stunda, klasesbiedri, skaļi starpbrīži, veiksmes un dažādi jautri notikumi…

 

Šodienas skolēni raksta: “Liekas, ka tas bija tikai vakar, bet ikdienas steigā ir pagājis laiks un skolas gadi ir palikuši jūsu dzīves pirmajās lappusēs. Mēs novēlam jums atgriezties savā bezrūpīgajā bērnībā vismaz uz mirkli un atcerēties skolas gadus”.

 

11.klase griežas pie 1958.gada absolventiem, kuriem šogad aprit sešdesmit gadi kopš skolas beigšanas. Prozā un dzejā viņi novēl jubilāriem labu veselību un ilgu mūžu, lai varētu apmeklēt arī nākamos svētku pasākumus.

 

Skolēnus it visā atbalstīja klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji, bet veltījumu kastītes tika izmantotas absolventu vakara noformēšanai.

 

Skolas vestibila noformējums 2018.gada absolventu vakaram.