Izglītība

/images/news/large/4834.jpg

29.01.2018

Līvānu 2.vidusskolas skolēni – konkursa “Tatjanas diena” laureāti

Ināra Bojāre,

Līvānu 2. vsk. bibliotekāre

 

20. janvārī Līvānu 2.vidusskolas 4.a klases skolnieces Karina Mironova un Darina Dubovska piedalījās krievu kultūras un izglītības svētkos Latvijā – Tatjanas dienā. Šos svētkus Rīgā jau deviņpadsmito sezonu organizēja LAŠOR – Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsta asociācija. Tatjanas dienai veltītajiem konkursiem meitenes sagatavoja klases audzinātāja Svetlana Možajeva.

 

Karina kļuva par laureāti Latvijas simtgadei veltītā literāro darbu konkursā “Latvijas krievu kultūra 1918-2018. Skolēni, kuri apgūst krievu valodu kā dzimto valodu, par folkloras kultūras kā ģimenes tradīcijas saglabāšanu”. Darina ieguva 2. vietu pētniecisko darbu konkursa “Krievi Latvijā: kultūra, saknes un likteņi” nominācijā  “Mans dzimtas koks”.

 

Svētku organizatori bija parūpējušies par cienastiem un dāvanām. Karina tagad varēs izlasīt grāmatu  “Senās Grieķijas leģendas un mīti”, bet Darinas grāmatu kolekciju papildinās Dž.K.Rolingas grāmata “Harijs Poters un filozofiskais akmens.” Pašreiz tas ir Darinas un viņas klases biedru mīļākais literārais varonis. Diplomu pasniegšana tika apvienota ar apbalvoto darbu prezentācijām.

 

Literāro darbu konkursam bija iesniegti deviņdesmit divi darbi. Karina raksta, ka dzimto valodu mēs iepazīstam caur sakāmvārdiem, mīklām, vārdu spēlēm, šūpļa dziesmām, pasakām, jokiem, skaitāmpantiem un frazeoloģismiem. Lietojot tos ikdienā un klausoties vecmāmiņu stāstos tiek kopta un saglabāta folkloras tradīcija ģimenē.

 

Svētku dalībniekiem tika nolasīts fragments no viņas darba: “Mana vecmāmuļa Toma strādāja par bibliotekāri un no agras bērnības lasīja man pasakas. Es tās klausījos, iztēlojos pasakās attēlotos notikumus un fantazēju, kā izskatās pasaku varoņi. Bet tagad es pati lasu pasakas savam jaunākajam brālītim Serjožam. Dažreiz literatūras stundās mums uzdod izdomāt savu pasaku vai pasakas turpinājumu. Izrādās, tas nav tik viegli – izdomāt pasaku. Bet pamazām tāds uzdevums tevi tā aizrauj, ka ir grūti apstāties.”

 

Darina ir izpētījusi savu dzimtu līdz septītajai pakāpei. Viņa nāk no vecticībnieku ģimenes, kuras vecākais zināmais pārstāvis Tarasijs ir dzimis 1857.gadā Moskvinā. Pēc 1895. gada tautas skaitīšanas datiem Moskvina atradās Vitebskas guberņas Dvinskas apriņķa Preiļu pagastā. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Jaunbirzākiem.

 

Nākamajām paaudzēm tiek nodots stāsts, ka Tarasija dēls Samuils pirmajā pasaules karā ir karojis Polijā un vecmamma Kristīnija ir braukusi pie viņa.  Ap to laiku dzimtā ir mainījies uzvārds no Jemeļjanovs uz Mironovs. Jaunā pētniece ir izvirzījusi divus pieņēmumus.

 

Pirmkārt, uzvārdu varēja ietekmēt ģimenes galvas vārds. Varēja būt brāļi Jemeļa un Mirons, kuru bērni ieguva attiecīgos uzvārdus.  Otrkārt, divi uzvārdi varēja rasties zemes dēļ, jo tajā laikā katrai ģimenei piešķīra vienu zemes gabalu, bet sadaloties divās ģimenēs varēja iegūt divus gabalus. Zināms, ka dzimtai ir piederējis daudz zemes, ko vēlāk sadalīja pēcnācējiem.

 

Samuils un viņa brālis Konstantīns nodarbojās ar lopkopību un biškopību, audzēja linus un labību. Konstantīns prata seglinieka amatu. Viņš šuva zirgiem apaušus, izgatavoja seglus un citas zirglietas. Konstantīna dēls bija celtnieks un kalējs. Katram no saviem pieciem dēliem viņš palīdzēja uzcelt māju. Viņa meita Stefanida strādāja par slaucēju un zirgkopi uz savas zemes, kas tajā laikā piederēja kolhozam.

 

Darina ir uzzīmējusi dzimtas koku, kurā redzams, ka Samuila mazmeita un Konstantīna mazdēls ir izveidojuši ģimeni. Tie ir  Darinas vecmamma Nadežda un vectēvs Porfilijs. Vecmamma četrdesmit gadus bija Līvānu 2. vidusskolas pavāre, bet vectēvs strādāja par šoferi.

 

Pēc pētījuma prezentācijas Darinai tika uzdoti jautājumi, kāpēc viņa izvēlējās šo tēmu un kā meklēja datus savam pētījumam. Par sev nozīmīgu ieguvumu viņa uzskata to, ka ir izpētījusi savas dzimtas vēsturi līdz septītajai pakāpei un ir noskaidrojusi, ka viņas klasē mācās divas viņas radinieces – trešās un ceturtās pakāpes māsīcas.

 

Rīgā pavadītā diena bija notikumiem bagāta, jo prezentāciju starplaikos Karina, Darina kopā ar audzinātāja nobaudīja arī Makdonalda uzkodas  un apmeklēja Latvijas Dabas muzeju.

 

Attēlā:

D.Dubovska (no kreisās) un K.Mironova konkursa darbu prezentācijā Rīgā.