Izglītība

/images/news/large/4812.jpg

16.01.2018

Mediju pratība Līvānu 1. vidusskolā

Inese Magdaļenoka,

Līvānu 1. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Līvānu 1. vidusskolas 4 skolotāju komanda – Elza Pfafrode, Marita Birzāka, Sandra Maskalāne un Inese Magdaļenoka – uzrakstīja pieteikumu līdzdalībai Izglītības attīstības centra (IAC) projektāAtbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Nr.S-LG750-17-GR-080) . Prieks, ka konkurss ir izturēts, un esam uzaicināti mācīties, piedalīties, aprobēt, dalīties utt.

 

Motivācija, kāpēc skola vēlas piedalīties projektā.

Skolas un skolotāju loma mediju pratības veidošanā ir nozīmīga, jo dzīvojam informācijas okeānā, kurš ir gan vilinošs, gan noderīgs, gan bīstams. Kāpēc tieši skolā mācīt par aktuālo? Lai kāds sliktais no sabiedrības bērnam un jaunietim informāciju nepasniegto sagrozītā vai pat bīstamā veidā, lai skola varētu būt atbalsts arī ģimenēm mediju izpratnē. Sociālajiem tīkliem, dažādiem plašsaziņas līdzekļiem ir īpaša vara pār jauniešiem, bet – vai jaunieši bez mediju pratības, kritiskās domāšanas un vērtību izglītības spēj un spēs tikt ar šo mānīgo varu galā?

 

Mūsu kā skolotāju motivācija piedalīties projektā – apgūt kritērijus, kā izvērtēt ziņu ticamību un kā to visefektīvāk iemācīt audzēkņiem. Mācīt skolēniem prasmes, kā pārliecināties par mediju sniegto ziņu patiesumu, kritiski izvērtēt mediju vēstījumus gan mācību procesā, gan ikdienā, lai skolēni iegūtās prasmes pielietotu arī ģimenēs un jauniešu sabiedrībā.

 

Vairuma skolotāju personība un profesionālā dzīve ir veidojusies laikā, kad nebija jāmeklē patiesā informācija. Tā bija visiem viena, un sniegtās informācijas ticamību neviens neapšaubīja. Šobrīd, stājoties klases priekšā, pedagogiem ir jāizglīto jaunieši, kuri dzīvo citā informācijas pasaulē. Viņu dzīves kvalitāte būs atkarīga ne tikai no tā, ka viņi spēs atrast patieso informāciju, bet arī no tā, kā viņi spēs tikt vaļā no liekās, “falšās”ziņas.

 

Ar šī projekta palīdzību mēs ikviens gribam kļūt profesionālāki informācijas sapratēji un lietotāji, lai spētu skolēniem sniegt atbalstu atrast, neapjukt, atlasīt, izmantot, saprast un būt gudriem un drošiem mūsdienu informācijas lietotājiem. Reizē audzinot sevī empātiju un toleranci.

 

Līvānu 1.vidusskolas pedagogiem jau ir pieredze -

skolas komanda darbojusies IAC projektā “Skolas kā satelīti izglītības attīstībā” un dalījusies pieredzē, ir bijusi līdzdarbība IAC projektā “Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. 2016.gadā 7 skolotāji profesionāli pilnveidojušies IAC kursos “ Kritiskā domāšana mācību un audzināšanas darbā daudzveidības izpratnei un integrācijas sekmēšanai”, interesentu grupa sekojusi līdzi “Lielvārda” organizētajam vebināram “Personības attīstība digitālajā laikmetā”29.03.2017.  

Līvānu 1.vidusskola ir atvērta skola. Iesaistāmies. Darām. Dalāmies.