Izglītība

/images/news/large/4786.jpg

29.12.2017

Līvānu 1. vidusskola – organizācija, kas mācās un veicina ikviena izaugsmi

27. decembrī Līvānu 1.vidusskolas skolotāji satikās, lai kopā mācītos, dalītos viedokļos un mērķtiecīgi virzītu pārmaiņu būtību, esot kā pilotskola projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Un ne tikai. Mums ir būtiski, lai skolā valdītu dzīvespriecīga, aizrautīga un arī uz konkrētu mērķi vērsta sadarbība un skolotāju savstarpējā mācīšanās.

 

Projekta koordinatores skolā  Kristīne Balode un Inese Magdaļenoka aktualizēja jaunā mācību satura vienu no četrām caurvijām – pašvadība un pašizziņa. Tika runāts par sociāli emocionālo mācīšanos ( SEM ) un skolotāja lomu mācīt bērnam mācīties (MM) un uzņemties atbildību par savu mērķi, mācīšanās plānošanu, sasniegumu pārskatīšanu, atgriezenisko saiti un atbildību par iegūto rezultātu.

Pēc tam skolotāji atraktīvā veidā sadalījās mācīšanās grupās un pārsprieda jau skolā esošos 5 Zelta likumus, kas nosaka Vienotas prasības mācību stundā.

 

Izvērsās diskusija par 2.Zelta likumu, kas paredz kad un kādos gadījumos mācību procesā var izmantot mobilo tālruni, un kur tas atrodas mācību stundas laikā. Tika aktualizēts arī savdabīgais, bet mūsdienās tik patiesais raksts e- klasē

 “Digitālais tetokss (..).”

 

Sarunu laikā radās kopīga atziņa, kā veicināt ikviena – skolēna un skolotāja – atbildību un pašvadību Vienoto prasību ievērošanā. Pedagogi uzsāka jau nākamo diskusiju, - ko darīt, ja neievēro..., kādi būs pozitīvās disciplinēšanas soļi....

 

Kā jau Svētku laikā klājas, tad vaļsirdīgi pateicāmies viens otram par sadarbību 2017.gadā, sirsnīgi dalījāmies arī ar kādu sāpi, prieku, palūdzām piedošanu...

 

Līvānu 1.vidusskolas skolotāji jūtas kā pārmaiņu veidotāji, pedagogi ir ne tikai izpildītāji, bet arī aktīvi iesaistās, izsaka priekšlikumus, dalās labajā pieredzē. Kolēģos ir vēlme mācīties vienam no otra,-  Līvānu 1.vidusskola kā organizācija  kopā strādā un mācās. Ar izpratni, ka ikvienas reformas jēga ir – augt labākam.

 

Patiesā cieņā un pateicībā par sadarbību, - Inese Magdaļenoka, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece.