Izglītība

/images/news/large/4754.jpg

12.12.2017

Radīt ir darīt!

Par Rudzātu vidusskolas skolnieka Dāvida Rubena panākumiem radošo darbu konkursos stāsta viņa latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Kārkle.

 

 

“Man rakstīšana ir viens no svarīgākajiem pašizpausmes veidiem, kurā atklāju savu viedokli, redzējumu un uzskatus. Manuprāt, cilvēki aizvien biežāk iestieg sausu faktu un skaitļu pasaulē, zaudējot īpašo spēju – radošumu.”

 

Tā pavisam nopietni atbild Dāvids Rubens, Rudzātu vidusskolas 10. klases skolnieks, jautāts, kāpēc jaunam, mācību darbā nopietni noslogotam cilvēkam, jāpiedalās teju vai katrā valstī notiekošajā literārās jaunrades konkursā. “Rakstot jaunrades un literāros darbus, es sakārtoju domas un reizē gūstu prieku, jo radu ko jaunu un individuālu. Reizēm šķiet, ka grāmatās, galu galā - televīzijā, internetā, avīzēs un žurnālos - viss jau ir pateikts un uzrakstīts, tomēr jāatceras, ka uz pasaules nav nedz divu vienādu cilvēku, nedz divu pilnīgi vienādu domu. Negribu  “pazust” citu frāzēs un idejās, jo ikvienam no mums  ir savs ceļš un notiekošā vērtējums!”

 

Novembra beidzamās un decembra pirmās dienas Dāvidam bija gandarījuma, labi padarīta darba sajūtas pārpilnas. Spriediet par jaunieša aktivitāti pēc ielūgumu skaita, kas saņemti gan no Valsts prezidenta kancelejas (konkurss “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”), gan Skrīveru pašvaldības (Andreja Upīša 140. dzimšanas dienai veltīts literāro darbu konkurss), gan no R. Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” (R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkurss), gan no Daugavas Vanagu Valdes (Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konkurss “Gunārs Astra. Sirdī ticot Latvijai”). Savukārt 15. decembrī vēl tikai gaidām ar īsteni latgalisku viesmīlību dāsno pasākumu Galēnos (R. Mūka Vislatvijas jaunrades darbu konkurss). Īpaši panākumi šogad divos no minētajiem konkursiem, G. Astras un R. Mūka darbībai veltītajos, abos Dāvids ieguvis godpilno 3. vietu.

 

Azarta dzirkstelītes iekurts, nopietns ikdienas darbs ieguldīts, lai izpētītu dažādus laikmetus, varoņu pārdzīvojumus un raksturus, kā arī slīpējot savas valodas negludumus. Viss pakārtots, lai pilnveidotos ne tikai veicot jaunrades darbu, bet arī tiekoties klātienē noslēguma pasākumos ar citiem Latvijas talantīgajiem jauniešiem, kā arī personībām, kas iedvesmo, domājot par turpmākās dzīves izvēlēm. Tā tikai šogad (literārajos konkursos Dāvids veiksmīgi piedalās jau no 6. klases),  ir bijusi iespēja satikt klātienē un uzklausīt četrus Latvijas prezidentus (R. Vējoni, G. Ulmani, V. Vīķi - Freibergu, A. Bērziņu) pieņemšanā Rīgas pilī, EP deputāti I. Vaideri, saņemt apbalvojumu no Izglītības ministra K. Šadurska rokām, būt kopā ar tādiem izciliem māksliniekiem kā V. Zilbertu, I. Pētersonu, Nacionālā teātra labākajiem aktieriem U. Dumpi, M. Zemdegu, K. Freibergu, un vēl, un vēl...

 

“Esmu laimīgs un jūtos īpaši, iegūstot selfiju ar jums, jaunieši, jo esmu pārliecināts, ka pēc dažiem gadiem vadīsiet mūsu valsts dzīvi, noteiksiet tās turpmāko likteni,” pavisam vienkārši un nepārprotami izteicās Valsts prezidenta uzrunas konkursa noslēguma vadītājs, LNT ziņu moderators un RSU mācībspēks M. Daugulis. Ko lai piebilst? Lai Dāvidam pietiek laika, apņēmības, izziņas prieka arī turpmāk pilnveidoties un darboties literārās jaunrades un valodas jomā! Lai viņa pieredze kalpo kā iedvesma arī citiem sevis meklētājiem!

 

Vislielākā pateicība jaunieša izaugsmes ceļā Dāvida vecākiem, kā arī Rudzātu pagasta pārvaldei, kas izpalīdz transporta jautājumos un Rudzātu vidusskolas kolektīvam par sniegto atbalstu un izpratni.

 

 

 

Attēlā: Dāvids Rubens kopā ar izglītības ministru Kārli Šadurski