Izglītība

/images/news/large/211.jpg

09.12.2011

Līvānu 2. vidusskolas parlamenta aktivitātes

SKOLĒNI APGŪST PAŠPĀRVALDES PRASMES

Līvānu 2.vidusskolas parlaments un tā aktivitātes

 

Parlamentam ir tiesības organizēt vēlēšanas, plenārsēdes un seminārus. Saskaņā ar izstrādāto vēlēšanu modeli no katras klases tiek izvirzīti divi kandidāti aizklātai balsošanai. Balsošanas rezultātā ievēlētie skolēni tiek iecelti amatos pirmajā parlamenta sēdē, lai pildītu nolikumā paredzētos pienākumus. Ilggadēja parlamenta prezidente ir Alīna Vasiļjeva, kura šogad beidz 12.klasi. Sekretāres pienākumus izpilda Elīna Možajeva, kultūras ministrijā darbojas Anna Bogdanova un Anna Mariņaka, sporta ministrijā  -  Artjoms Ivanovs un Karīna Kiseļova, izglītības ministre ir  Alisa Pavlova, sabiedrisko attiecību speciālistes - Viktorija Kurmeļova un Diāna Veigure.

 

Šajā mācību gadā komandas darbā ir iesaistījušās brīvprātīgās. Kārtības ministrijā  kopā ar Līzi Stoiko darbojas brīvprātīgā Lita Bork–Ržečicka, bet  Anastasija Gončarova sadarbojas ar fotogrāfi Vladislavu Lukjanovu. Uz doto brīdi meitenes strādā ļoti sekmīgi un parlamenta prezidente cer, ka tā arī turpināsies. Ja meitenes strādās pilnvērtīgi visu mācību gadu, apmeklēs vairāk nekā pusi sapulču, tad viņas automātiski iekļūs skolas parlamenta sastāvā uz nākošo mācību gadu. Tādā veidā tiek dota iespēja piedalīties skolas dzīves organizēšanā arī tiem, kuriem kaut kādu apstākļu dēļ pietrūka balsu vēlēšanās. Tajā pašā laikā iniciatīvas bagātu skolēnu līdzdarbošanās popularizē  parlamenta darbu un motivē citus iesaistīties un būt aktīviem.

 

Idejas dzīvotspēju pierādīja Litas un Anastasijas vadītā 5. un 10.klases skolēnu “iesvētīšana”. Lita informē, ka piektklasniekiem bija jāiziet septiņas distances. Pirmajā klases audzinātājas uzdevums bija raksturot savus skolēnus, bet viņiem pašiem bija jāpastāsta par savu klasi. Otrā distance noritēja krievu valodas un literatūras kabinetā, kur skolēniem vajadzēja pareizi salikt dzejoļa rindas, kā arī uzrakstīt dzejoli par savu klases audzinātāju. Trešais pārbaudījums notika sporta zālē, kur komandu sacensībās uzvarēja draudzība. Visatbildīgāk noritēja pirmās palīdzības sniegšana medpunktā. Tur bija jāpalīdz meitenei, kurai sāpēja roka, bet bioloģijas kabinetā tika strādāts ar maketu pareizi ievietojot tajā cilvēka orgānus.

 


Garderobē bija pareizi jāatbild uz jautājumiem, bet parlamentā tapa kolāžas tipa apsveikuma kartīte audzinātājai.

 

Par pasākuma izdošanos liecina skolēnu atsauksmes. Īpaši patika pārvietošanās pa skolu un uzdevumu izpilde (Valērija un Igors), veidot plakātu klases audzinātājai un dzert tēju (Māris), uzdevumi un torte (Antons), stafetes un nodarbība skolas medpunktā (Karīna), parlamenta dāvana un cilvēka makets (Deniss), mīklas (Alīna), skolotājas uzruna (Jekaterina), dzejoļa salikšana un zvērests cienīt savu skolu (Marina). Paldies parlamentam, tā koordinatorei direktora vietniecei Ludmilai Vucinai un vecākiem saka klases audzinātāja Nadežda Dzirko.

 

Pasākumu organizēšana, skolas un skolēnu problēmu apzināšana un risināšana, svarīgu lēmumu pieņemšana kopā ar skolas administrāciju un vecāku padomi, pieredzes apmaiņa un piedalīšanās semināros, skolas tradīciju kopšana ir galvenie skolas parlamenta darbības virzieni. Tomēr parlamentam izveidojušās arī savas tradīcijas. Daudz dod pieredzes apmaiņa ar citu skolu skolēnu pašpārvaldēm draudzības vakaros, piemēram, ar Līvānu 1.vidusskolu. Par īstu pārsteigumu un neaizmirstamu notikumu izvērtās nakšņošana skolā 2011.gada 2.decembrī, ko vislabāk un vispilnīgāk raksturo pašu dalībnieku atsauksmes.

Viņiem patika ekskursija pa naksnīgo skolu ar lukturīšiem, gājiens uz skolas pagrabu, spēle Alias un cīsiņu cepšana skolas pagalmā. Alisei ļoti patika mirklis, kad skolotāja L.Vucina lasīja šausmu stāstus, Elīnai atstāt zīmīti direktores kabinetā. Annai M. bija bail, bet interesanti skatīties šausmenīti „Viens mājās”, jo pēc tam visur rādījās kaut kādi rēgi. Anna B. nemaz nebaidījās un atzīstas, ka brīdi pa brīdim biedējusi citus. Guļammaisos uz sporta matračiem tika gulētas tikai trīs stundas, bet tas nekas. Visiem bija jautri un gribētos pārnakšņot skolā vēlreiz. Alīna saka, ka jau sen sapņojusi par tādu pasākumu un tādēļ esmu ļoti priecīga, ka mēs to noorganizējām, un gribētu noorganizēt vēl kaut ko interesantu.

 

2011.gada  9.decembrī                           Līvānu 2. vidusskolas metodiķe Ināra Bojāre.

 

ATTĒLOS:

  1. Zvērestu cienīt savu skolu dod 5.klases skolēni.

 

 

5.klases skolēni iepazīst cilvēka orgānus bioloģijas kabinetā, centrā audzinātāja Nadzežda Dzirko.