Izglītība

/images/news/large/1147.jpg

24.04.2013

Mūzikas un mākslas skolas aktualitātes

20.aprīlis J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem bija spraiga diena – skolā notika jauno pianistu konkurss, uz kuru sabrauca daudzu Latvijas mūzikas skolu pārstāvji. Savukārt vakarā skolas audzēkņi un pedagogi sniedza koncertu Līvānu Romas katoļu baznīcā.

 

 

 

Izskanējis VII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkurss Līvānos

 

 

20. aprīlī  Līvānu Mūzikas un mākslas skola pulcināja jaunos pianistus no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Konkurss tika organizēts ar mērķi atklāt un atbalstīt topošos talantīgākos klavierspēles māksliniekus, pilnveidot uzstāšanās prasmi un pieredzi, kā arī popularizēt Jēkaba Graubiņa mūziku.

 

Dalībnieki uzstājas četrās vecuma grupās: A – 2. klase., B – 3. klase., C – 4. klase, D – 5. klase un atskaņoja divus skaņdarbus: obligāto skaņdarbu - vienu no Jēkaba Graubiņa tautas dziesmas apdarēm no krājuma Spēlmanītis un  brīvas izvēles skaņdarbu.

 

Šogad konkursā piedalījās kupls  dalībnieku skaits -  pavisam 49 audzēkņi no 22 Latvijas mūzikas skolām: Kokneses, Pļaviņu, Balvu, Ilūkstes, Siguldas, Kārsavas, Limbažu, Mālpils, Alojas, Jaunpiebalgas, Naujenes, Madonas, Baldones, Preiļu, Špoģu, Berģu, Gulbenes, Ērgļu, Rīgas un Līvānu.

 

Jauno pianistu sniegumu vērtēja: Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, komponists, pianists Aivars Broks, pianiste, Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas pasniedzēja Sandra Jalaņecka  un Jāzepa Mediņa 1.Rīgas Mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja, Jāzepa  Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Antra Vīksne.

 

Konkursa atklāšanā dalībniekus sveikt bija ieradies Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

 

Konkursa rezultāti:

 

A grupā:

 

Divas pirmās vietas: Leorai Gadžiramazanovai (ped. Natālija Gaļkova) no P.Jurjāna Mūzikas skolas un Līvai Šahno (ped. Līga Cepīte) no J.Norviļa Madonas mūzikas skolas.

 

II vieta Danielai Macolai (ped. Inga Eihentāle) no Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas.

 

Trīs III vietas: Vladislavai  Marcinkevičai      un Kristiānai Zvirbulei (ped. Iveta Broka)  no J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas un Elīnai Kasparenko (ped. Inese Paura)  no Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas.

 

Atzinības par veiksmīgu sniegumu: Dagnijai Kudurei (ped.Tatjana Savicka) no J.Norviļa Madonas mūzikas skolas, Katei Alisei Millerei (ped. Liāna Kūlmane) no Limbažu Mūzikas skolas, Enijai Vargulevičai (ped. Inga Ašķeļaņeca) no Ilūkstes mūzikas skolas, Jānim Vēlikam (ped. Ludmila Frolova) no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas.

 

B grupā:

 

 I vieta Aleksandrai Nazarovai (ped. Ieva Sāre) no A.Dombrovska mūzikas skolas, divas II vietas: Markusam Renāram Eversam (ped. Agra Dimante) no Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" un Edvardam Kaļvam (ped. Olga Ābele) no Alojas mūzikas un mākslas skolas.

 

III vieta Rēzijai Māsānei no J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas (ped. Maija Kleščevska), Laurai Dapševičai (ped.Inga Eihentāle) no Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas, Laurai  Reķei (ped. ieva Sāre) no A.Dombrovska mūzikas skolas.

 

Atzinības: Diānai Potapovai no J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas (ped. Maija Kleščevska), Agitai Cukanovai (ped. Sigita Vilkaplātere) no Pļaviņu mūzikas skolas, Ievai Ošeniecei (ped. Diāna Dzelvīte-Lubarte) no Mālpils mūzikas un mākslas skolas un Undīnei Strautai (ped. Inese Paura) no Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas.

 

C grupā:

 

Pirmā un otrā vieta netika piešķirta. III vieta Marijai Grozai  no J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas (ped.Rita Semeiko) un Keitai Klintai Tomovicai (ped. Līga Cepīte) no J.Norviļa Madonas mūzikas skolas.

 

Atzinības: Diānai Harlamovai (ped. Antoņina Mihailova) no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Aleksim Pustam (ped. Lidija Musajeva) no Gulbenes Mūzikas skolas.

 

D grupā:

 

 I vieta Artai Elizabetei Dimantei (ped. Agra Dimante) no Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" un Lainei Pontagai (ped. Marita Rudoviča) no Kārsavas mūzikas un mākslas skolas.

 

II vieta Timotejam Gulbim (ped. Agra Dimante) no Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis".

 

III vieta Zanei Gerenbergai (ped. līga Cepīte) no Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas.

 

Atzinības: Sigitai Pundurei (ped. Marita Rudoviča) no Kārsavas mūzikas un mākslas skolas un Gabrielai Saulišai (ped. Inese Orinska) no Preiļu Mūzikas un mākslas skolas.   

 

Naudas balvu - 50 latus  par labāko J.Graubiņa skaņdarba atskaņojumu ieguva J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Marija Groza (ped. Rita Semeiko).

 

Konkursa laureāti un dalībnieki tika sveikti ar diplomiem, atzinības rakstiem un balvām.

 

J.Graubiņa Līvānu Mākslas un mūzikas skolas audzēknes veiksmīgi piedalījās konkursā  un guva labus rezultātus. Vladislava Marcinkeviča un Kristiāna Zvirbule (ped. Iveta Broka) jaunākajā vecuma grupā ieguva III vietu. Arī Rēzija Māsāne  savā vecuma grupā ieguva III vietu, bet Diāna Potapova – Atzinību par veiksmīgu sniegumu (ped. Maija Kleščevska).

 

Paldies skolotājām Ivetai, Maijai un Ritai par ieguldīto  darbu gatavojot  audzēkņus konkursam. Skolotājas vienmēr strādā pašaizliedzīgi un ir liels prieks, ka rezultāti ir  labi. Paldies visiem audzēkņiem – konkursa dalībniekiem, ka  ”ļāvāties, uzticējāties, ņēmāt  vērā” savu  skolotāju ieteikumus. Paldies visu audzēkņu vecākiem par pacietību, sapratni un atbalstu.

 

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs izsaka lielu pateicību konkursa atbalstītājiem: SIA  Z-LIGHT un personīgi Daumantam Pfafrodam, SIA LĪVĀNU KŪDRAS FABRIKA un personīgi Pēterim Romanovskim, AS LATVIJAS VALSTS MEŽI un personīgi Antonam Breidakam, SIA DAUGULIS & PARTNERI un personīgi Dzintaram Daugulim, LĪVĀNU NOVADA DOMEI.

 

Uz tikšanos nākamā gada aprīlī VIII J.Graubiņa Jauno pianistu konkursā Līvānos. Lai visiem veiksme un muzicēšanas prieks arī turpmāk! 

 

 

 

 

Aizver acis un klausies

 

20. aprīļa vakarā Līvānu Svētā Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā notika Jēkaba Graubiņa Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un skolotāju labdarības koncerts „Aizver acis un klausies”. Skanēja baroka laikmeta, klasiķu un mūsdienu komponistu instrumentālā mūzika, ērģeļmūzika un vokālā mūzika.

 

Sestdiena Līvānu J. Graubiņa Mūzikas un mākslas skolai bija dubulti svētki: VII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss un pirmais mūzikas skolas koncerts Līvānu katoļu baznīcā.

 

Romas katoļu baznīcas kardināls Nikolajs no Kūzas (15.gs) runājot par dievišķajiem pasaules radīšanas līdzekļiem nosauc trīs, tostarp arī mūziku.

 

Dievišķā mūzika (no filozofijas viedokļa) ir celtniecības materiāls, kas savieno neizskaitļojamo (Bezgalību, Dievu, Visumu) ar to, kur rodas aprēķinu iespēja (cilvēka dzīve, planēta vai smilšu kaste).
Koncertā savāktie līdzekļi tika ziedoti baznīcas remontam.

 

Paldies visiem klausītājiem, kuri atrada laiku un iespēju apmeklēt koncertu.