Izglītība

/images/news/large/1088.jpg

05.04.2013

Informācijas diena Rēzeknes Augstskolā

12. aprīlī plkst. 10.00 Rēzeknes Augstskolā, (Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē) notiks Informācijas diena. Darbosies informatīvie stendi, paralēli noritēs atsevišķu studiju virzienu prezentācijas, būs konkursi un pārsteiguma balvas. Studiju programmu direktori, mācībspēki un studenti stāstīs par studiju iespējām Rēzeknes Augstskolā, 450 valsts finansētām budžeta vietām, uzņemšanas nosacījumiem, pieteikšanos vienotajā uzņemšanas sistēmā www.latvija.lv/studijas, kā arī ārpusstudiju aktivitātēm.

 

 

Skolēniem

 

Aktu zālē, Atbrīvošanas alejā 90, 2. stāvā

 

 

Prezentācija

No plkst. 10.00 līdz 10.30

Būvniecības studiju virziena prezentācija

No plkst. 10.35 līdz 11.05

Dizaina un tehnoloģiju (mājturības) virziena prezentācija

No plkst. 11.10 līdz 11.40

Ekonomikas studiju virziena prezentācija

(vadības zinātne, ekonomikas, uzņēmējdarbība)

No plkst. 11.45 līdz 12.15

Valodas studiju virziena prezentācija (latviešu filoloģija)

No plkst. 12.20 līdz 12.50

Vides inženierzinātņu studiju virziena prezentācija

No plkst. 12.55 līdz 13.25

Svešvalodu studiju virziena prezentācija

 

 

 

115. auditorijā, Atbrīvošanas alejā 90, 1. stāvā.

 

 

 

No plkst. 10.00 līdz 10.30

Humanitārā studiju virziena (vēsture) prezentācija

No plkst. 10.35 līdz 11.05

Informāciju tehnoloģiju studiju virziena prezentācija

No plkst. 11.10 līdz 11.40

Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas studiju virziena prezentācija

No plkst. 11.45 līdz 12.15

Mehatronikas studiju virziena prezentācija

No plkst. 12.20 līdz 12.50

Skolotāju izglītības studiju virziena prezentācija

No plkst. 12.55 līdz 13.25

Tiesību zinātņu studiju virziena prezentācija

 

 

Skolotājiem un citiem interesentiem

 

Plkst.10.00, 114. auditorijā, Atbrīvošanas alejā 90, 1. stāvā.

 

Pedagogiem, izglītības pārvalžu darbiniekiem, kā arī citiem interesentiem tiek piedāvāts bezmaksas seminārs „Skolas, uzņēmuma un pašvaldības sadarbība karjeras izglītībā  Latvijā”.

 

Klausītājiem bezmaksas semināram jāpiesakās līdz 2013.gada 9. aprīlim, sūtot pieteikumu uz e-pastu: muzizglitiba@ru.lv.  Tie, kuri būs pieteikušies, saņems RA Mūžizglītības centra apliecību.

 

Semināru vadīs: Dr. paed. Gunārs Strods. Prezentācija iepazīstina ar projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vienošanās Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) pusgada īstenošanas rezultātiem - skolēnu karjeras vadības prasmju portfolio, sadarbības uzņēmumiem, karjeras konsultantu viedokļiem.

 

Plkst. 13.00, Atbrīvošanas alejā 90, aktu zālē. Monogrāfijas prezentācija. V. Čakša „Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts novados (1920–1940)”. Tiks prezentēti arī citi Rēzeknes Augstskolas izdevumi.

 

Pieteikums semināram

 

Topošajiem studentiem

 

Plkst. 12.30  Atbrīvošanas alejā 90, 1. stāvā.

 

Latgolys Studentu centrs rīko aktivitāti: „Atspēriens”. Lieliska iespēja iepazīt Rēzeknes Augstskolu, satikt studentus un parādīt savu atraktivitāti.

 

Spēle komandām (katrā komandā 3 dalībnieki). Balvas no Rēzeknes Augstskolas visiem dalībniekiem!

 

Uz tikšanos Rēzeknes Augstskolā!

 

 

 

Plašāka informācija: Rēzeknes Augstskolas mājas lapā www.ru.lv

 

Tālr.: 646 22881, 26656553,

 

E-pasts: san@ru.lv