1 2 3 4 ...110

Izglītība

 • 20.06.2019

  Jersikas pamatskolas sasniegumi 2018./2019.mācību gadā

  Vasarai sākoties, Jersikas pamatskolas saime izvērtēja mācību darbu un apkopoja sasniegtos panākumus mācību gada laikā. 2019.gada 15.jūnijā apliecības par pamatizglītību saņēma 10 izglītojamie.

 • 20.06.2019

  Izlaidums Līvānu 2.vidusskolā

  17.jūnijā savu izlaidumu svinēja trīsdesmit pieci aktīvi un radoši Līvānu 2.vidusskolas 9.klašu un deviņi 12.klases absolventi. Astoņpadsmit no viņiem savam izglītības dokumentam ir ieguvuši labus, ļoti labus, teicamus un izcilus vērtējumus. 9.klasēs tie ir: Ksenija Pavlova, Ariana Puškina, Anastasija Vinogradova, Velora Garkina, Anna Sokolova, Ksenija Anifonova, Elīna Gaile, Ārija Bērziņa, Kristīne Vaganova, Viktorija Terentjeva, Nikita Grigorjevs, Dmitrijs Isajevs, Daniils Smetaņņikovs, Daniels Sevostjanovs un Ansatasija Kebzere, bet 12.klasē – Karīna Kiseļova, Jekaterina Šmakova un Marina Lavrenova.

 • 18.06.2019

  Mainīts JIC apmeklētāju laiks

  Mainīts JIC apmeklētāju laiks.

 • 18.06.2019

  Sporta un karjeras diena Jersikas pamatskolā

  Šī gada 30. maijā Jersikas pamatskolā norisinājās ģimenēm veltīts pasākums Sporta un karjeras diena, ar kuras norisi ikviens tika aicināts svinēt mācību gada noslēgumu un vasaras sākumu. Pasākums tika rīkots ar mērķi atraktīvā un izzinošā veidā atzīmēt Latvijas veselības nedēļu 2019 un iepazīt dažādas profesijas, ielūkojoties to pārstāvju darba ikdienā.  Šogad noslēguma pasākumā akcents tika likts tieši uz karjeras jomu, tādējādi uzsverot karjeras izglītības nozīmi ne tikai skolēnu, bet arī vecāku dzīvē.

 • 14.06.2019

  Pedagogu darbu novērtē ar stipendijām

  Tradicionāli mācību gada beigās Līvānu vispārizglītojošo skolu pedagogi var pretendēt uz Viduslatgales pārnovadu fonda vienreizēju radošā darba stipendiju. Stipendiju pretendentu sasniegumus vērtēja komisija, kurā bija Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvji, Līvānu novada Izglītības pārvaldes pārstāvji un ziedojuma devējs SIA „Light Guide Optics International”  valdes priekšsēdētaja Daumanta Pfafroda personā. Šogad stipendijas piešķīra 14 Līvānu novada pedagogiem, sadalot šim nolūkam SIA „Light Guide Optics International” ziedotos līdzekļus 21 000.00 EUR apmērā.

 • 14.06.2019

  Mācību gada noslēgums Līvānu 2.vidusskolā

  Šo mācību gadu ar izcilām sekmēm Līvānu 2. vidusskolā pabeidza 4.b klases skolniece Aleksandra Ļisina. 31.maijā skolas direktore Klavdija Daukšte un direktores vietniece Ludmila Vucina aicināja skolēnus ar ļoti labām un izcilām sekmēm uz tēju un kliņģeri. Mācību gada noslēgumam veltītajā svinīgajā pasākumā tika uzsvērts, ka šie skolēni ir skolas lepnums un rudenī viņiem tiks organizēta ekskursija pa Latviju.

 • 11.06.2019

  Līvānu 2.vidusskolas skolēnu līdzdalība izglītības programmā “Putni un mēs”

  Latvijas Ornitologu biedrības (LOB) izglītības programmas “Putni un mēs” ietvaros Līvānu 2. vidusskolas 1. klases skolēni un 3. klases skolēns Aleksandrs Jakovļevs piedalījās konkursā, kura laikā katru mēnesi tika pildīti vairāki uzdevumi saistībā ar putnu dzīvi.

  Līvānu 2.vidusskolas skolēnu līdzdalība izglītības programmā “Putni un mēs”

 • 11.06.2019

  Līvānu 2.vidusskolas 8.klase ZZ Čempionāta finālā

  Pārfrāzejot teicienu ”Visi ceļi ved uz Romu”, 24.maijā mēs, Līvānu 2.vidusskolas 8.klases skolēni un klases audzinātāja, varējām teikt : ”Visi ceļi ved uz Ropažiem”! Kāpēc? Jo tieši Ropažos norisinājās ZZ Čempionāta fināls, kurā starp 180 finālistu komandām bija arī komanda “ZibensZeļļi”.

 • 11.06.2019

  Rudzātu vidusskolas izglītojamo mācību vizīte Salaspils Nacionālajā botāniskajā dārzā

  Jau trešo mācību gadu Rudzātu vidusskola darbojas ESF projektā “ Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001). Projekta ietvaros izglītojamie piedalās dažādās interesantās mācību aktivitātēs. Šoreiz 2.- 7. klašu audzēkņi 29. maijā devās mācību vizītē uz Salaspils Nacionālo botānisko dārzu.

 • 11.06.2019

  Līvānu un Preiļu novados var pieteikties mācībām pieaugušajiem 71 programmā

  Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Preiļu un Līvānu novados var pieteikties mācībām 71 izglītības programmā sešās izglītības iestādēs. Strādājošie vecumā no 25 gadiem pirmoreiz to var ātri un ērti izdarīt tiešsaistē līdz 28. jūnijam.


1 2 3 4 ...110