Kultūra

15.11.2019

Laiks 16:00

Vieta Jersikas TN

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jersikā + PAPILDINĀTS

Piektdien, 15.novembrī, 16.00 Jersikas TN Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums “Ar Latviju sirdī”. Koncertā priecēs Jersikas pamatskolas skolēni, tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas.

 

Ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Jersikas pagasta iedzīvotājus:

 

Inesi Jaunušāni, Līvānu novada domes deputāti, Jersikas pamatskolas direktori, par augstu profesionalitāti vadot skolas kolektīvu, par lielu ieguldījumu novada un pagasta sabiedriskajā dzīve, veidojot vietējo kopienu ap skolu un motivējot iedzīvotājus būt aktīviem;

 

Inu Smelceri, 504. Jersikas pamatskolas mazpulka vadītāju, par ilggadēju darbību biedrībā “Latvijas Mazpulki”, par nozīmīgu ieguldījumu Jersikas mazpulka pastāvēšanā, par skolēnu ieinteresēšanu un iesaistīšanu organizācijas darbā;

 

Annu Greidāni, Jersikas pamatskolas skolotāju, par aktīvu darbu un skolēnu mudināšanu iesaistīties projektu sagatavošanā un realizācijā, par ilggadēju darbību novada un pagasta pašdarbības kolektīvos;

 

Olgu un Imantu Laizānus, SIA “Līvens” kafejnīca ‘Bordentauna” un IU “Gospori” akmens apstrādes darbnīca īpašniekus, par ilggadēju un augsti novērtētu darbu mazajā biznesā laukos;

 

Daci un Gunti Jankovskus, labsajūtas kompleksa “Avotiņš “ īpašniekus, par veiksmīgi uzsākto uzņēmējdarbību laukos, par sakoptu vidi un atbalstu kultūras pasākumiem novadā un pagastā;

 

Kristīnes un Jāņa Andrejevu ģimeni, par atbildīgu attieksmi bērnu audzināšanā un izglītošanā;

 

Inesi Šabansku, Jersikas pamatskolas tehnisko darbinieci, par ilggadēji, godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu pildītiem ikdienas darba pienākumiem;

 

Gunitu Skuteli, Jersikas pamatskolas 9.klases skolnieci, par atbildīgu attieksmi pret uzticētajiem pienākumiem un prasmi organizēt pasākumus, veiksmīgi iesaistot klases kolektīvu.