Kultūra

15.11.2019

Laiks 14:00

Vieta Rožupes pamatskola

LR Proklamēšanas gadadienas sarīkojums Rožupē

Piektdien, 15.novembrī, 14.00 Rožupes pamatskolā LR Proklamēšanas gadadienas sarīkojums “Tev pamats drošs – tā tava zeme ir!”. Sarīkojumā ar dejām un dziesmām priecēs Rožupes pamatskolas skolēni. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas.

 

Ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Rožupes pagasta iedzīvotājus:

 

Vigaru Mazuru, AAPC „Rožlejas” kurinātāju, par apzinīgu darba pienākumu veikšanu;

 

Birutu Dārznieci, AAPC „Rožlejas” aprūpētāju, par profesionālu un apzinīgu darbu;

 

Jāni Zvirbuli, Rožupes pamatskolas skolotāju,  par profesionālu, apzinīgu un radošu darbu;

 

Ivetu Ancāni, Rožupes pamatskolas skolotāju,  par ieguldījumu bērnu audzināšanā;

 

Elitu Kārkli, līnijdeju grupas “Rose River” vadītāju, par aktīvu darbību un personīgo ieguldījumu sabiedriskās dzīves dažādošanā;

 

Elīnu Dūdu–Veiguli, Rožupes pagasta JDK ”Daidala” vadītāju, par degsmi un brīvprātīgo iniciatīvu vadīt kolektīvu un saglabāt tautas deju tradīciju lauku apvidū;

 

Voldemāru Rubinu, Zvirbuļovkas kapu vecāko, par aktīvu sabiedrisko darbu