Kultūra

14.11.2019

Laiks 14:00

Vieta Jaunsilavas pamatskola

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jaunsilavās

Ceturtdien, 14.novembrī, 14.00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Jaunsilavas pamatskolā. Ar dziesmām un dejām sveiks Jaunsilavas pamatskolas skolēni. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas.

 

Ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Turku pagasta iedzīvotājus:

 

Tatjanu un Jāni Cermeniekus, Turku pagasta iedzīvotājus, par ģimenisko vērtību stiprināšanu, kā arī sakarā ar dimanta kāzu jubileju;

 

Veltu un Albertu Cērmeniekus, Turku pagasta iedzīvotājus, par ģimenisko vērtību stiprināšanu, kā arī sakarā ar zelta kāzu jubileju;

 

Janīnu Usāri, Jaunsilavas pamatskolas direktori, par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, Līvānu novada tēla popularizēšanu;

 

Līgu Slicu, Jaunsilavas pamatskolas skolotāju, par profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību un augstiem sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem, kā arī par brīvprātīgo darbu Jaunsilavas pamatskolas estētiskās vides veidošanā;

 

Emīliju Ragozinu, piemājas saimniecības īpašnieci, par  lauksaimniecības attīstības veicināšanu un veiksmīgu darbību piemājas saimniecībā;

 

Edgaru Vutnānu, Turku pagasta iedzīvotāju, par aktīvu darbību Turku saieta nama amatierteātra kolektīvā un radošu darbu kultūras dzīvē;

 

Beatrisi Silavu, Jaunsilavas pamatskolas skolnieci, par daudzpusīgu talantu izpausmi, radošumu, uzņēmību un pacietību, laikietilpīgiem projektiem, sabiedrisko aktivitāti;

 

Artjomu Raņņiju, Jaunsilavas pamatskolas skolnieku, par vispusīgām zināšanām un erudīciju, uzņēmību un uzdrīkstēšanos, praktisko izpildījumu un māksliniecisko redzējumu.