Kultūra

17.11.2019

Laiks 19:00

Vieta Rudzātu saieta nams

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Rudzātos

Svētdien, 17.novembrī, 19.00 Rudzātu SN Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums. Koncertā piedalās Rudzātu saieta nama amatiermākslas kolektīvi. Koncertā tiks pasniegti pašvaldības Pagodināšanas raksti. Bezmaksas.

 

Ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu apbalvos Rudzātu pagasta iedzīvotājus:

Ivo Brūveru – par mērķtiecīgu, efektīvu un neatlaidīgu darbu labvēlīgas pagasta vides veidošanā;

Dzintru Grigorjevu – par pašaizliedzīgu un ilggadīgu darbu, sirds siltumu un iejūtību audžumeitas izglītošanā un audzināšanā;

Grupu “Sēnīte” – par aktīvu, radošu darbu muzikālajā jomā, aktivitāti pagasta sabiedriskajā un kultūras dzīvē;

Ditu Dubovsku – par pilsonisku attieksmi pret savu darbu un aktivitāti sabiedriskajā darbā;

Valentīnu Anspoku – par ilggadēju darbu un  ieguldījumu Rudzātu jaunās paaudzes  audzināšanā un aktivitāti sabiedriskajā darbā;

Lidiju Anspoku – par godīgu attieksmi pret darbu un aktivitāti sabiedriskajā darbā;

Juri Vārpsalieti – par ilggadēju, rūpīgu un atbildīgu darbu apkārtnes uzturēšanā un apsaimniekošanā Rudzātu speciālajā pamatskolā;

Leonoru Laizāni – par profesionālu pedagoģisko darbu un nesavtīgu personisko ieguldījumu bērnu ar speciālām vajadzībām zināšanu, prasmju un dotību attīstīšanā.