Kultūra

18.11.2019

Laiks 18:00

Vieta Līvānu novada Kultūras centrs

Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums Līvānos

Pirmdien, 18.novembrī, 18.00 Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgais sarīkojums. Programmā: Pašvaldības Atzinības rakstu pasniegšana, Līvānu uzņēmēju konkursa “Līvānu novads VAR” uzvarētāju godināšana, vairāku starptautisko konkursu laureātu, “Eurovision Choir 2019” 2.vietas ieguvēju, Babītes jauktā kora “MASKA” koncerts. Pēc koncerta tradicionālā svētku torte, kuru šogad cep SIA "Daugulis & Partneri'". Plkst. 20.30 svinīgā svētku polonēze un saviesīgs deju sarīkojums kopā ar vairākkārtējiem valsts un starptautisko konkursu laureātiem, 2018.gada Dziesmu svētku Lielās Balvas ieguvējiem – Latvijas Universitātes pūtēju orķestri un solistiem. Bezmaksas.

 

Ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu apbalvos sekojošus Līvānu novada iedzīvotājus:

 

Par  personīgu  ieguldījumu  Līvānu  novada  attīstībā,  par  sasniegumiem  novada  sociālajā,  izglītības,  kultūras  un  tautsaimniecības jomā,  par  pozitīva Līvānu novada  tēla veidošanu apbalvot:

 

Nominācijā „Sabiedriskais darbs”: Gaidu Ziedu, Līvānu novada iedzīvotāju, ilggadēju pedagoģi – par sabiedrisko aktivitāti, nesavtīgu atbalstu līdzcilvēkiem, starptautiskās sadarbības veicināšanu un Līvānu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;

 

Nominācijā „Izglītība”: Anitu Reiteri, Līvānu 1. vidusskolas angļu valodas skolotāju un valodu jomas koordinatori Līvānu novadā – par ilggadēju, profesionālu un panākumiem bagātu pedagoģisko darbību, mērķtiecīgu un augsti rezultatīvu darbu, sagatavojot vidusskolu absolventus centralizētajam eksāmenam svešvalodā, kā arī par ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Līvānu novadā;

 

Nominācijā „Kultūra”: Skaidrīti Šķimeli, Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīva “Dubnava” vadītāju, biedrības “Līvānu novada pensionāri” un Latvijas Sarkanā krusta Jēkabpils komitejas Līvānu novada nodaļas vadītāju – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīva “Dubnava” attīstībā, par tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;

 

Nominācijā “Sports”: Mārīti Vilcāni, Līvānu novada domes deputāti, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja vietnieci, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri un sportisti – par augstu profesionalitāti treneres darbā, personīgajiem sasniegumiem sportā un nozīmīgu ieguldījumu sportiskā dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un ārvalstīs.

 

Par  ieguldījumu  Līvānu  novada  attīstībā,  par  sasniegumiem tautsaimniecības jomā, kā arī par  pozitīva Līvānu novada  tēla veidošanu apbalvot:

 

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Gada uzņēmējs”: SIA “LAVTRANS”, valdes locekle Tamāra Šuste – par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novadā un augstas kvalitātes pakalpojumu nodrošināšanu loģistikas un kravu pārvadājumu jomā;

 

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs”: SIA “SALIKA”, valdes loceklis Kaspars Rokjāns – par veiksmīgu uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, attīstot metālapstrādes nozari, uzņēmuma strauju izaugsmi un attīstību;

 

Nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs”: SIA “Eko Pinus”, valdes loceklis Jānis Spuriņš – par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, amatniecības tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī  par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu, piedaloties akcijā “Zalta rūku ceļš Latgolā” un citās ar tūrismu saistītās iniciatīvās.

 

Par  personīgu  ieguldījumu  Līvānu  novada  attīstībā,  par  sasniegumiem  novada  sociālajā,  izglītības,  kultūras  un  tautsaimniecības jomā,  par pozitīva Līvānu novada  tēla veidošanu  un saskaņā ar  Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2.10.  punktu apbalvot:

 

Nominācijā “Darbs ar jaunatni”: Ingu Zvaigzni-Sniķeri, Līvānu novada iedzīvotāju – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu darbā ar jauniešiem Līvānu novadā, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” izveidi un attīstību, kā arī pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs;

 

Nominācijā “Iedvesmas jaunietis”: Skaidri Skuteli, Līvānu novada iedzīvotāju, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu – par mērķtiecīgu un radošu ideju realizēšanu, ieguldījumu Līvānu novada jauniešu aktivizēšanā, Līvānu novada izglītības, sporta un kultūras jomā veikto brīvprātīgo darbu, kā arī par pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu;

 

Nominācijā “Iedvesmas seniors”: Viktoriju Lāci, Līvānu novada iedzīvotāju - par sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu Līvānu novada kultūras dzīves bagātināšanā, kā arī par sakārtotas vides veidošanu Rožupes pagastā.

 

Tiks sveikti Līvānu novada uzņēmēju konkursa “Līvānu novads VAR 2019” uzvarētāji:

  • IK “Kamēlija L”
  • Inga Salmiņa
  • IK "FOTO fabrika"
  • SIA "GANPEKRI"
  • SIA "Salika"