1...78 9...12

Vide

 • 31.03.2016

  Reida laikā izņemti trīs zvejas tīkli un murds

  Līvānu novada dome informē, ka 2016. gada 30. martā Daugavas upes baseinā tika veikta zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārbaude (reids). Reida laikā tika izņemti 3 zvejas tīkli (40 m, 40 m, 30 m gari) un 1 murds.

 • 22.03.2016

  „Zaļā josta” izstrādā jaunu izglītojošu video plašākai sabiedrības iesaistei atkritumu šķirošanā

  Izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs „Zaļā josta” izstrādājusi jaunu izglītojošu īsfilmu „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, kurā uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atkritumu šķirošanas, māca to darīt pareizi un ļauj ielūkoties otrreizējo izejvielu pārstrādes procesa aizkulisēs.

 • 07.03.2016

  19.martā jau desmito reizi norisināsies Zemes stunda

  19.martā no 20.30-21.30 jau desmito reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt simboliski izslēdzot apgaismes objektus uz vienu stundu.

 • 15.01.2016

  Uzsākoties jaunajam gadam makšķerniekiem jāiegādājas jaunas makšķerēšanas kartes

  Derīgu makšķerēšanas karšu neesamība ir aktuāls pārkāpums īpaši gada sākumā, jo to derīguma termiņš, saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, beidzas gada pēdējā dienā, neatkarīgi no dienas, kad šī karte iegādāta.

 • 15.01.2016

  Pašvaldība plāno sakārtot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu

  Lai izvērtētu kopējo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Līvānu novadā, 2015. gada rudenī Līvānu novada dome sadarbībā ar biedrību “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” veica Līvānu novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtējumu, tās atbilstību  normatīvo aktu prasībām.

 • 02.11.2015

  Aicina ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus

  Līvānu novada dome privātmāju un mazdārziņu īpašniekiem atgādina, ka ugunskuru dedzināšana pilsētas teritorijā ir pieļaujama tika saskaņojot ar kaimiņiem un saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem, ja tas nekaitē cilvēka veselībai un neapdraud īpašumu drošību.

 • 20.10.2015

  Sāk darboties VVD mobilā lietotne vides pārkāpumu ziņošanai „Vides SOS”

  2015. gada 14. oktobrī Valsts vides dienestā (VVD) notika mobilās lietotnes „Vides SOS” atklāšanas pasākums.

 • 23.09.2015

  Īstenots projekts “Lai akmens sirds stāsta”

  Ar Līvānu novada domes finansiālu  atbalstu, iesaistoties skolas izglītojamo pašpārvaldei, darbiniekiem,  vecākiem un profesionāliem speciālistiem, tika atjaunots gravējums piemiņas akmenī Jēkabam Graubiņam, novecojušo betona plākšņu vietā ieklāts bruģa celiņš un veikti apzaļumošanas darbi.

 • 23.09.2015

  Paziņojums

  Līvānu novada dome, pamatojoties uz 2011.gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasībām,  A.S. ”Latvijas valsts meži” ir izsniegusi Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.3 smilts-grants un smilts ieguvei atradnē “Vārpsala”, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts Meži” ar kadastra numuru 7686 0020 003, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7686 0040 0009.

 • 11.08.2015

  Vērš uzmanību ugunsdrošības un vides jautājumiem

  Tā kā ir sācies karstais laiks, privātmāju, mazdārziņu īpašniekiem gribam atgādināt, ka ugunskuru  dedzināšana pilsētas teritorijā ir pieļaujama tika saskaņojot ar kaimiņiem un saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem, ja tas nekaitē cilvēka veselībai un neapdraud īpašumu drošību.


1...78 9...12