1...34 5...15

Vide

 • 27.02.2019

  Bioloģiski vērtīgo zālāju platības turpina strauji sarukt

  Decembrī Dabas aizsardzības pārvalde saņēma 32 tūkstošus anketu no 250 dabas skaitīšanas ekspertiem par 2018. gada sezonā apsekotajām teritorijām, kurās tika uzskaitītas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu grupas un vērtēta to kvalitāte. Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu tiek skatītas prioritāri. Šo anketu apkopotie dati no otrās dabas skaitīšanas sezonas liecina, ka no pērn apsekotajām pļavām bioloģiski vērtīgas ir tikai 17%.

 • 25.02.2019

  VUGD atgādina: kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašuma un apkārtējo vidi!

  Lai gan pavasaris ir tikai nupat sācies, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) šogad ir dzēsis jau vairākus kūlas ugunsgrēkus. VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, kā arī tā rada būtisku kaitējumu dabai.

 • 19.02.2019

  Dabas aizsardzības pārvalde Rugājos un Rudzātos stāstīs par mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā

  Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Latgales reģionālā administrācija februārī aicina uz divām sarunām “Zaļajās pēcpusdienās” Rugājos un Līvānu novada Rudzātos, lai pārrunātu mitrāju nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī biotopu apsaimniekošanas jautājumus.

 • 08.02.2019

  “Zaļā josta” aicina skolēnus piesķirt otro elpu lietām un radīt jaunus, videi draudzīgus iepirkuma maisiņus

  Lai motivētu sabiedrību samazināt plastmasas maisiņu patēriņu un rastu efektīvas, ilgtspējīgas, modernas un gaumīgas alternatīvas tradicionālajiem iepirkuma maisiņiem, “Zaļā josta” uzsāk radošo konkursu “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā bērni un jaunieši tiek aicināti pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai, un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām.

 • 30.01.2019

  Notiks bīstamo koku apsekošana Līvānu pilsētas Jaunajos kapos

  2019. gada 6. februārī Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisija veiks bīstamo koku apsekošanu Līvānu pilsētas Jaunajos kapos. Apsekošanas sākums plkst. 9.15 , adrese: "Jaunie Pilsētas kapi", Jaunā muiža, Turku pagasts. Tie, kas to vēlas, tiek aicināti piedalīties apsekošanā.

 • 22.01.2019

  Atkritumi jāšķiro atbildīgi

  Daudzīvokļu māju iedzīvotāji nešķirotos sadzīves atkritumus drīkst izmest tikai tajā daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu savākšanas punktā, pie kura ir piesaistīta konkrētā daudzdzīvokļu māja. Citu māju atkritumu savākšanas punktā nešķirotos sadzīves atkritumus izmest nedrīkst, jo no tā ir atkarīga maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

 • 22.01.2019

  Suņu saimnieku ievērībai

  Saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem janvāra vidū vienotajā datu bāzē Līvānu novadā ir reģistrēti vien 338 suņi, kaut arī novadā dzīvnieku ir krietni vairāk.  Atgādinām dzīvnieku saimniekiem, ka sava mīluļa “čipošanu” un reģistrēšanu LDC nav jāatliek.

 • 17.01.2019

  Iesaistot sabiedrību otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņā, “Zaļa josta” papildu rūpēm par vidi vērš uzmanību bērnu drošības aspektiem

  Uzsverot drošības aspektus, “Zaļā josta” aicina visas izglītības iestādes, kuras piedalās “Zaļā josta” rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, vēlreiz padomāt un pievērst uzmanību arī bērnu drošības jautājumiem. Īpaši aicinām pirmsskolas izglītības iestādes izvēlēties bērniem drošas vietas, kur novietot “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” izsniegtās kastītes izlietotajām baterijām – tās novietot vietās, kur bērni bez pieaugušo palīdzības nevar piekļūt savāktajām izlietotajām baterijām.

 • 13.11.2018

  Dabas aizsardzības pārvalde informē par invazīvajām sugām

  Daudzviet pasaulē, tostarp arī Latvijā, invazīvās sugas tiek vērtētas kā globāla vides aizsardzības un citu nozaru problēma. Attīstoties cilvēku saimnieciskajai darbībai un mainoties dabiskajiem faktoriem, sugu invāzijas procesi strauji pieaug. Invazīvās sugas rada draudus bioloģiskajai daudzveidībai un attiecīgajiem ekosistēmu pakalpojumiem, piemēram, izkonkurējot vietējās sugas, provocējot augsnes eroziju, degradējot ainaviski vērtīgas teritorijas utt. 

 • 09.11.2018

  Izņem zvejas tīklu

  8. novembrī profilaktiskā reida laikā Daugavas upes baseinā kooperatīva “Rīts” teritorijā tika izņemts viens nelegālais zvejas tīkls. Tīkla garums: aptuveni 30 m.


1...34 5...15