Vide

Vide

1 ...13 14 15 16

Vide

 • 18.03.2015

  Sodīs maluzvejniekus

  Līvānu novada speciālisti sadarbībā ar valsts policijas pārstāvjiem ir uzsākuši pastiprinātu kontroli Līvānu novada ūdenstilpēs.

 • 26.02.2015

  Lielās Talkas PAGALMU KONKURSS

  Aicinājums daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, kas vēlas kopīgiem spēkiem uzlabot vidi savos pagalmos! Ja vēlies atpūsties skaistākā un sakoptākā pagalmā, un esi gatavs kopā ar saviem kaimiņiem to labiekārtot un pēc tam par to rūpēties, aicinām piedalīties Lielās Talkas Pagalmu Konkursā!

 • 05.02.2015

  Reģionu iedzīvotāji aicināti piedalīties “Lielās talkas” Pagalmu konkursā

  Lielās Talka aicina daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus, kas vēlas kopīgiem spēkiem uzlabot vidi savos pagalmos, piedalīties izsludinātajā Pagalmu konkursā reģioniem. Pie konkursa uzvarētājiem dosies profesionāli ainavu arhitekti un studenti no Latvijas augstskolām, lai sagatavotu labiekārtošanas projektu, kuru Lielās talkas dienā – 25.aprīlī – realizēs kopā ar pagalma māju iedzīvotājiem.

 • 05.02.2015

  Kāpēc liepām gar Rīgas ielu tiek apgriezti zari?

  Līvānu novada dome ir saņēmusi daudzus jautājumus no Līvānu pilsētas iedzīvotājiem par liepu koku vainagu veidošanu Līvānu pilsētā Rīgas tranzītielas garumā. Atbild Līvānu novada domes vides inženiere Gunita Vaivode.

 • 24.10.2014

  Papildināja zivju kājumus Daugavā

   21.oktobrī Līvānu novada pašvaldība realizēja Zivju fonda projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta”.  Projekta realizācijas rezultātā Daugavas upes baseinā posmā „Madaliņa” – „Bucenieki” tika ielaisti 20 500 zandartu mazuļi.

 • 22.09.2014

  Līvānos jau otro gadu piestāj "Zaļā laboratorija"

  Jau otro gadu 18. septembrī Līvānu novada skolu bērniem un jauniešiem bija iespēja piedalīties Mobilitātes nedēļas ietvaros organizētajā pasākumā “Zaļā laboratorija”, ko vadīja Daugavpils universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta speciālists Ainārs Pankjāns. Pasākums bija ļoti apmeklēts, kopumā uz “Zaļo laboratoriju” ieradās aptuveni 250 bērni un jaunieši.

 • 12.08.2014

  Izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpņu saglabāšanai

  Projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (Nr. ELRII- 349) ietvaros Līvānu novadam, kā projekta partnerim bija iespēja piedalīties Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu publisko mākslīgo un dabisko ūdenstilpņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un saglabāšanas vadlīniju izstrādes procesā.

 • 26.06.2014

  Gribi uzzināt vairāk par atkritumu šķirošanu un pārstrādi? Uzzini visu AS „Latvijas Zaļais punkts” mājas lapā – www.zalais.lv!

  AS „Latvijas Zaļais punkts” ir organizācija, kas sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, iekārtojot un uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču pieņemšanas laukumus, bet Latvijas Zaļais punkts finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā.

 • 25.04.2014

  Zivju resursu pavairošana Līvānu novadā turpināsies arī šogad

  Turpinot iepriekšējo gadu labo pieredzi, arī šogad Līvānu novada pašvaldība Daugavas upes baseinā Līvānu novada teritorijā ielaidīs 26 560 zandartu mazuļus. Lai piesaistītu tam līdzekļus, pašvaldība rakstīja projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta”.

 • 31.01.2014

  Aktualitātes par vides jautājumiem

  Līdz ar aukstajiem ziemas mēnešiem novadā aktualizējušās arī ziemas sezonai raksturīgās vides problēmas.  Pieaudzis klaiņojošo dzīvnieku (suņu) skaits, par ko ir saņemtas vairākas sūdzības no Līvānu novada iedzīvotājiem. Tikpat aktuāla problēma ir arī gaisa piesārņojums ar oglekļa, slāpekļa un sēra dioksīdiem un citām vielām, kas rodas no apkures procesā izmantotiem neatbilstošiem materiāliem.


1 ...13 14 15 16