1 ...12 13 14 15

Vide

 • 12.08.2014

  Izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpņu saglabāšanai

  Projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (Nr. ELRII- 349) ietvaros Līvānu novadam, kā projekta partnerim bija iespēja piedalīties Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu publisko mākslīgo un dabisko ūdenstilpņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un saglabāšanas vadlīniju izstrādes procesā.

 • 26.06.2014

  Gribi uzzināt vairāk par atkritumu šķirošanu un pārstrādi? Uzzini visu AS „Latvijas Zaļais punkts” mājas lapā – www.zalais.lv!

  AS „Latvijas Zaļais punkts” ir organizācija, kas sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem un pašvaldībām organizē atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodrošina praktisko pārstrādei nododamo materiālu savākšanu, izvietojot un tukšojot šķiroto atkritumu konteinerus, iekārtojot un uzturot elektropreču un videi kaitīgu preču pieņemšanas laukumus, bet Latvijas Zaļais punkts finansiāli atbalsta otrreizējo izejvielu savākšanu un īsteno iedzīvotāju informēšanas aktivitātes par atkritumu šķirošanas nepieciešamību un iespējām pašvaldībā.

 • 25.04.2014

  Zivju resursu pavairošana Līvānu novadā turpināsies arī šogad

  Turpinot iepriekšējo gadu labo pieredzi, arī šogad Līvānu novada pašvaldība Daugavas upes baseinā Līvānu novada teritorijā ielaidīs 26 560 zandartu mazuļus. Lai piesaistītu tam līdzekļus, pašvaldība rakstīja projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta”.

 • 31.01.2014

  Aktualitātes par vides jautājumiem

  Līdz ar aukstajiem ziemas mēnešiem novadā aktualizējušās arī ziemas sezonai raksturīgās vides problēmas.  Pieaudzis klaiņojošo dzīvnieku (suņu) skaits, par ko ir saņemtas vairākas sūdzības no Līvānu novada iedzīvotājiem. Tikpat aktuāla problēma ir arī gaisa piesārņojums ar oglekļa, slāpekļa un sēra dioksīdiem un citām vielām, kas rodas no apkures procesā izmantotiem neatbilstošiem materiāliem.

 • 21.11.2013

  Papildināti zivju krājumi Dubnā

  Makšķernieku biedrība „Stagars” realizējot projektu „Zivju mazuļu papildināšana Dubnas upē”  5.novembrī  ielaida Dubnas upē 1000 līdaku mazuļus (200-500g).

 • 07.10.2013

  Ieskats radošo darbu konkursā „No it kā nekā – skat, kā!

  Laika posmā no 19 līdz 25.septembrim Eiropas mobilitātes nedēļas un Enerģijas dienas ietvaros, kad tika aplūkotas dažādas ar vidi saistītas tēmas t.sk. atkritumu šķirošanu un atkritumu apsaimniekošanu, Līvānu
  novada skolās norisinājās skolēnu radošo darbu konkurss ar devīzi „No it kā nekā – skat, kā!”, kā ietvaros skolēni tika aicināti no viņiem nevajadzīgām lietām radīt apkārtējiem pārsteigumu kolāžas veidā!

 • 23.09.2013

  Aicina uz konferencei par bioenerģijas veicināšanu

  SIA "Vides investīciju fonds" aicina pieteikties starptautiskai konferencei par bioenerģijas veicināšanu Baltijas jūras reģionā, kas notiks šī gada 18.oktobrī Ķīpsalas izstāžu centrā.

 • 04.07.2013

  Pabeigts darbs pie projekta „Sābri - par zaļākiem Līvāniem”

  Jau vairākus gadus biedrība „Sābri” (nama Līvānos, Rīgas ielā 204, iedzīvotāji) aktīvi strādā pie savas dzīves vides uzlabošanas. Ikviena garāmgājēja acis priecē renovētā māja un sakoptais pagalms. Šogad mājas iedzīvotāji veikuši apzaļumošanas darbus mājas priekšā – pretim autobusu pieturai.

   

 • 25.06.2013

  Pieredzes apmaiņas nolūkā viesojās pie biedrības "Sabiedriskā vides pārvalde "Durbe""

  17.un 18 jūnijā Līvānu novada vides aizsardzības inspektors Viktors Piļščikovs kopā ar civilās aizsardzības speciālistu Andri Kundziņu pieredezes apmaiņas nolūkā devās uz  Liepājas rajona Durbes ezeru, lai klātienē apskatītu niedru pļaušanu ar laivai uzkaramu mehānisko izkapti. Durbes ezeru apsaimnieko biedrība „Sabiedriskā vides pārvalde Durbe”, kas ezerā nodrošina zivju resursu uzraudzību, zivju mazuļu papildināšanu kā arī licencēto makšķerēšanu un zveju.

 • 30.04.2013

  Radošā nedēļa Radi!2013 arī Līvānu novadā

  24. aprīlī Līvānu vidusskolu vecāko klašu skolēni tika aicināti uz radošu diskusiju „Esi Energo-EFEKTĪVS!” Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā. Diskusijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar energoefektivitātes tēmu, vides ilgtspējas jautājumiem un radīt priekšlikumus, kā veicināt energoefektivitāti ikdienā – mājās un skolā.  


1 ...12 13 14 15