1...1314 15...18

Vide

 • 17.07.2016

  Daugavā ielaisti 9300 zandartu mazuļi

  Līvānu novada pašvaldība 2016.gada 30.martā saņēma atbalstu diviem Zivju padomē iesniegtajiem projektiem par zivju resursu pavairošanu dabiskajās ūdenstilpnēs. Viens no projektiem tika realizēts jau šī gada 29.aprīlī, Dubnā ielaižot 300 000 līdaku kāpuru. Otrs projekts “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā – 4.kārta” tika realizēts šī gada 13.jūlijā, Daugavas upes baseinā ielaižot 9300 vienvasaras zandartu mazuļus.

 • 05.07.2016

  Vēl mēnesi var pieteikties skaistāko Latvijas lauku saimniecību konkursā

  Vēl tikai mēnesi skaisti iekārtotu un sakoptu zemnieku saimniecību īpašnieki aicināti pieteikties konkursam “Skaistākā lauku saimniecība 2016”. Pieteikties cīņai par 2016.gada skaistākās saimniecības titulu un galveno balvu – ceļojumu uz Berlīnes Zaļo nedēļu, kā arī cīņai par “Labākās jaunās saimniecības 2016” titulu un „Straumēnu gara mantinieku 2016”  titulu var līdz šī gada 31.jūlijam, rakstot uz saimnieciba@santa.lv.

 • 15.06.2016

  Paziņojums

  Paziņojums par ziņojuma sabiedriskās apspriešanas pagarināšanu ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā.

 • 15.06.2016

  Paziņojums

  Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanu un sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu derīgo izrakteņu atradnē „Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā.

 • 14.06.2016

  Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

  Šī gada 8.jūnijā SIA "Firma L4" rīkoja sabiedrisko apspriešanu ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Priedulāji" un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā. Skatīt sanāksmes protokolu.

 • 08.06.2016

  Paziņojums

  Paziņojums par Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna 2016.-2021.gadam un Daugavas upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plāna 2016.-2021.gadam ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.

 • 06.06.2016

  Rūpēsimies par vides sakoptību

  Līvānu novada dome lūdz iedzīvotājus sekot līdzi saviem īpašumiem, regulāri tos sakopjot un nopļaujot zāli.

 • 31.03.2016

  Reida laikā izņemti trīs zvejas tīkli un murds

  Līvānu novada dome informē, ka 2016. gada 30. martā Daugavas upes baseinā tika veikta zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārbaude (reids). Reida laikā tika izņemti 3 zvejas tīkli (40 m, 40 m, 30 m gari) un 1 murds.

 • 22.03.2016

  „Zaļā josta” izstrādā jaunu izglītojošu video plašākai sabiedrības iesaistei atkritumu šķirošanā

  Izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs „Zaļā josta” izstrādājusi jaunu izglītojošu īsfilmu „Kāpēc šķirot atkritumus ir nozīmīgi”, kurā uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atkritumu šķirošanas, māca to darīt pareizi un ļauj ielūkoties otrreizējo izejvielu pārstrādes procesa aizkulisēs.

 • 07.03.2016

  19.martā jau desmito reizi norisināsies Zemes stunda

  19.martā no 20.30-21.30 jau desmito reizi pasaulē tiek atzīmēta Zemes stunda, kas, nelietojot apgaismes objektus stundas garumā, aicina domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām. Kā katru gadu, iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt simboliski izslēdzot apgaismes objektus uz vienu stundu.


1...1314 15...18