Vide

/images/news/large/875.jpg

08.01.2013

Aktualitātes vides aizsardzības jomā Līvānu novadā

Viktors Piļščikovs,

Līvānu novada vides aizsardzības inspektors

 

 

Vairākumam pašvaldību ieinteresētība savu administratīvo teritoriju ūdens objektu apsaimniekošanā, tai skaitā zivju resursu uzraudzībā un aizsardzībā, ir līdzvērtīga nullei. Līvānu novada administratīvajā teritorijā ir vairāki ezeri un upes, kas bez kārtīgas apsaimniekošanas tiktu izsmelti, jo daudzi varēja nesodīti nodarboties ar maluzvejniecību. Līvānu novada vadība nevēlējās būt vienaldzīga un bezatbildīgi noskatīties uz notiekošo, tāpēc no 2012. gada aprīļa darbā tika pieņemts Līvānu novada vides aizsardzības inspektors.

 

Viens no vides inspektora darbības virzieniem ir ūdens resursu un ūdens bioloģisko resursu aizsardzība un uzraudzība. Šī joma ir ļoti īpaša un jūtīga, jo tās pamatā ir vistiešākā saskare ar dabas resursiem un cilvēku, kas tos izmanto savām vajadzībām. Par ūdens un zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu ir jādomā ikvienam iedzīvotājam, tādēļ ir izdoti Ministru kabineta noteikumi, kas regulē makšķerēšanas un zvejniecības norisi.

 

Diemžēl ne katrs iedziļinās šo noteikumu būtībā un nenojauš pie kādām sekām var novest šo noteikumu neievērošana. Joprojām ir indivīdi, kas par katru cenu vēlas tikt pie kārotā loma. Pateicoties neatlaidīgam darbam un iedzīvotāju atbalstam no Līvānu novada ūdenstilpnēm ir izņemti  4,677  km maluzvejnieku tīklu. Šie skaitļi ir iespaidīgi, bet nelikumīgo tīklu un pārkāpēju skaits ir būtiski samazinājies.

 

 

Makšķerniekiem un pārējiem iedzīvotājiem, kas dodas uz ūdenstilpni, ir jāatceras, ka izpratne par zivīm kā tikai pārtikas produktu sen jau ir pagātne. Mūsdienās pirmajā vietā ir izvirzījies ūdens kā cilvēcei vitāli svarīgs dabas resurss, kas vienlaicīgi ir arī zivju dzīves vide. Ir jāsaprot, ka ūdens bioloģisko resursu (arī zivju) dabiskās dzīves vides kvalitātes nodrošināšana, ir zivju resursu saglabāšanas, ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanas pamatprincips. Tāpēc pēc ūdenstilpnes apmeklēšanas savāksim aiz sevis atstātos atkritumus, jo ūdenstilpņu krasti daudzviet līdzinās izgāztuvei. Līvānu novada saistošie noteikumi paredz naudas sodu par sabiedrisko vietu piesārņošanu. Par šāda veida pārkāpumiem Līvānu novada vides aizsardzības inspektoram ir likumīgas tiesības sastādīt pārkāpējam administratīvā pārkāpuma protokolu.

 

Tiek strādāts arī pie Līvānu novada ūdenstilpņu papildināšanas  ar zivju krājumiem. Rūpējoties par Līvānu novada iedzīvotājiem aizvadītajā gadā, tika noorganizēta Līvānu novadā vēl nebijusi aktivitāte – novada ūdenstilpņu papildināšana ar zivju mazuļiem. Pirmais solis šajā jomā bija Jersikas ezera papildināšana ar zivju mazuļiem. Vasaras vidū Jersikas ezerā tika ielaisti 100 kilogrami līņu un 110 kilogrami karpu un karūsu mazuļu. Šogad ir plānots, ar zivju mazuļu krājumiem papildināt vairākas Līvānu  novada ūdenstilpnes, piesaistot Eiropas fondu projektu finansējumu.

 

Lai jaunajai paaudzei veidotu izpratni par vides jautājumiem, esam izveidojuši makšķerēšanas skoliņu „Raibais Asaris” kur makšķerēšana tiek pasniegta kā videi draudzīgs atpūtas un  sporta veids. Bērni un jaunieši aktīvi piedalās makšķerēšanas sacensībās, izcīnot godalgotas vietas vietējās un valsts mēroga sacensībās. Aizvadītajā gadā tika apmeklētas Līvānu novada izglītības iestādes, informējot par drošību uz un pie ūdeņiem, par vides aizsardzību un makšķerēšanas pamatprincipiem. Lai bērni un jaunieši papildinātu savas zināšanas dabas aizsardzības jomā, aizvadītā gada jūnijā nedēļas garumā  tiem bija iespēja piedalīties skoliņas „Raibais Asaris” vasaras nodarbībās. Nodarbību ietvaros jaunieši piedalījās praktiskajās nodarbībās makšķerēšanā, mācījās par drošību uz un pie ūdeņiem, izzināja meža dzīvi. Neizpalika arī kopīgi gatavotas pusdienas uz ugunskura.

 

Lai mūsu dzīvē būtu vairāk patīkami pavadītu mirkļu pie dabas krūts, es aicinu iedzīvotājus - esiet godīgi  pret sevi, jo palīdzot dabai mēs palīdzam paši sev, palīdzam novērst tās sekas, kuras  paši esam radījuši. Par pienākumu ik katram saudzēt dabu tieši un nepārprotami ir teicis mūsu rakstnieks Kārlis Skalbe „Ja mēs esam kungi savā zemē, tad mūsu pirmais uzdevums ir saudzēt dabu, ko liktenis nodevis mūsu rokās.”