Vide

/images/news/large/4541.jpg

28.09.2017

Pašvaldība veikusi Madaliņas svētavota ūdens atkārtotu pārbaudi

Pirms kāda laika LTV raidījumā "Aizliegtais paņēmiens" tika demonstrēts sižets ar eksperimentu par avotu ūdens kvalitāti Latvijā. LTV raidījums “Aizliegtais paņēmiens” pārbaudīja 12 avotu ūdeni, kur konstatēja, ka droši dzert ūdeni var tikai no pieciem. Latgalē tika pārbaudīti Aglonas svētavots, kas  atrodas bazilikas teritorijā, kā arī mūsu Līvānu novada Jersikas pagasta Madaliņas baznīcas svētavots.

 

Pēc Madaliņas avota pārbaudes (Testēšanas pārskatiem) tika konstatēts, ka rādītāji pārsniedz pieļaujamās normas.

 

Lai gan Madaliņas baznīcas svētavots nav pašvaldības īpašums, ņemot vētrā iepriekš minēto,  pašvaldība nekavējoties reaģēja uz notiekošo. Pēc pašvaldības pasūtījuma BIOR laboratorija atkārtoti veica analīzes, kur jaunajos testēšanas pārskatos analīzes: e-coli baktērijas - atbilst normai, koliformas baktērijas -neatbilst normai, zarnu enterokoki - neatbilst normai.

 

Tas nozīmē, ka avota ūdens šobrīd nav piemērots dzeršanai. Iepriekš minēto baktēriju pieļaujamo normu palielinājums varētu būt saistīts ar lielajām lietavām (augsto gruntsūdens līmeni), kā arī  ar to, ka avota ūdens nav tekošs, kas rada labvēlīgu vidi, lai baktērijas varētu vairoties.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība nekavējoties informēs zemes īpašnieku (Jersikas Svētās Marijas Magadalēnas Romas katoļu draudzi)  par analīžu rezultātiem. Pie avotiņa jau šobrīd ir izvietots brīdinājums, ka ūdens nav paredzēts dzeršanai, līdz brīdim, kamēr ūdens kvalitāte neuzlabosies.