Vide

/images/news/large/4464.jpg

25.08.2017

Nobalso par Latvijas ainavu dārgumiem

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina līdz 15.oktobrim paust savu viedokli par tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/ publicētajiem Latvijas ainavu dārgumiem. Viens no tiem ir mūsu pārceltuve Līvāni - Dignāja.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties kopīgas dāvanas gatavošanā Latvijai, veidojot elektronisku Latvijas ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”.

 

Līdz 15. jūlijam ministrija aicināja pieteikt ainavu dārgumus. Saņemti 928 pieteikumi par vietām un objektiem, kurus virza iekļaušanai Ainavu dārgumu krātuvē. Ekspertu padome kopā ar plānošanas reģioniem ir izvērtējusi visas pieteiktās ainavas, ņemot vērā to vizuālo vērtību un nozīmi Latvijas vēsturē, un turpmākam sabiedrības vērtējumam izvirzija 243 ainavas.

 

No tām ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas ainavas, par kurām Latvijas Nacionālās bibliotēkas ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota papildus informācija un gatavota izstāde. Lai atlasītu 50 nozīmīgākās ainavas, ikviens ir aicināts paust savu viedokli tīmekļvietnē www.ainavudargumi.lv/ 

 

Izvēloties sev nozīmīgākās ainavas, jāņem vērā, ka:
– katra persona ir aicināta savu viedokli paust vienu reizi;
– balsot var gan tikai par viena reģiona ainavām, gan par visu piecu reģionu ainavām;
– no katra reģiona jāizvēlas ne vairāk kā 10 ainavas (gadījumos, kad kādā plānošanas reģionā tiks izvēlētas vairāk kā 10 ainavas, par to tiks parādīts paziņojums).

 

Vienlaikus ar balsošanu visus 243 ainavu dārgumus atbilstoši savas nozares specifikai vērtēs Ainavu ekspertu padomē pārstāvētās institūcijas un organizācijas. Savukārt plānošanas reģioni apkopos sabiedrības un Ainavu ekspertu padomes vērtējumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.

 

 

Titulattēlā: konkursam iesūtītā fotogrāfija, kurā redzama pārceltuve Līvāni - Dignāja.

Foto: Jānis Magdaļenoks