Vide

/images/news/large/2169.jpg

12.08.2014

Izstrādātas vadlīnijas ūdenstilpņu saglabāšanai

Projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (Nr. ELRII- 349) ietvaros Līvānu novadam, kā projekta partnerim bija iespēja ņemt dalību Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu publisko mākslīgo un dabisko ūdenstilpņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un saglabāšanas vadlīniju izstrādes procesā.    

 

 

 

 

Vadlīniju izstrādi veica uzņēmums SIA „Geo IT”, kas darbus izpildīja atbilstoši darba uzdevumam, un noteiktajos termiņos.

Izstrādāto vadlīniju mērķis:

Uzlabot Latvijas (Latgales reģions) un Krievijas pierobežas (Pleskavas reģions) teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu informatīvi izglītojošo pārrobežu pieeju un vienotus risinājumus, ņemot vērā vadlīnijās iekļauto reģionu ūdenstilpju vienojošos raksturlielumus un specifiku.

Vadlīnijās ir iekļauti integrēti priekšnoteikumi un pasākumi, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas pierobežas dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpju vides stāvokli un veicinātu to ilgtspējīgu apsaimniekošanu, ievērojot pārrobežu pieeju, zaļās apsaimniekošanas principus, un ņemot vērā vadlīnijās apskatāmo reģionu kopējās ūdensobjektu iezīmes un raksturlielumus.

19.-20.jūnijā Pitalovā projekta darba grupas un vadības grupas sanāksmē tika prezentētas vadlīnijas, ko veica SIA „Geo IT” pārstāve Olga Ritenberga.

 

Ar vadlīnijām varat iepazīties datnē, ko var atvērt spiežot uz šīs saites.