Vide

/images/news/large/1297.jpg

04.07.2013

Pabeigts darbs pie projekta „Sābri - par zaļākiem Līvāniem”

Sanita Kundziņa,

biedrības "Sābri" vārdā

 

 

Jau vairākus gadus biedrība „Sābri” (nama Līvānos, Rīgas ielā 204, iedzīvotāji) aktīvi strādā pie savas dzīves vides uzlabošanas. Piedaloties projektu konkursos, ir daudz paveikts - uzlabots gan dzīves komforta līmenis, gan mājas un pagalma izskats. Tomēr mājai piegulošā teritorija Rīgas ielas pusē ne tikai nebija sakopta, bet tās izskats bija pasliktinājies mājas siltināšanas un ietvju remonta darbu rezultātā. Tuvu mājas pamatiem augošie koki bija izcirsti, dzīvžoga atlikušās daļas-nekvalitatīvas, ar ieaugušiem kļavu sējeņiem.  

 

Šī gada februārī „Sābri” sanāca kopā un nolēma piedalīties Līvānu novada domes izsludinātajā mazo grantu konkursā. Kopsapulcē tika nolemts, ka dekoratīvo zonu veidos zāliens. Tā kā pilsētas autobusu pietura tika pārvietota tieši pretī mājai, un tādēļ nozāģēti Rīgas ielas malā augošie koki, tika lemts, ka projekta atbalstīšanas gadījumā tiks veidoti arī dekoratīvo augu stādījumi. Tādējādi, saņemot pašvaldības atbalstu, tiktu uzlabots ne vien mājas vizuālais tēls, bet arī Rīgas ielas kopskats.  

 

Līvānu novada dome projektu atbalstīja, piešķirot finansējumu Ls 312,20. Rezultātā uz Līvānu pašvaldībai piederošās zemes tika izveidots gaumīgs spireju un tūju stādījums ar mulčas klājumu, kvalitatīvs zālājs. Tagad šī sakoptā zona priecē ne vien mājas iedzīvotāju skatu, bet arī garāmgājējus.

 

 

 

Daudzās ieguldītā darba stundas plānojot un īstenojot domes atbalstīto projektu ir ne tikai saliedējušas mājas iedzīvotājus, uzlabojušas dzīves kvalitāti ,bet arī veicinājušas sajūtu, ka esam savas pilsētas, sava novada patrioti, ka tieši no katra no mums ir atkarīgs, cik skaista un ziedoša ir mūsu pilsēta. Jāatzīmē, ka īpaši aktīvi visos darba posmos savu ieguldījumu deva S.Vucēna, J.Vucēns, M. Rubine,R.Rubins,L.Stikute, D.Solovjova,S.Kundziņa, A.Paegle,G.Paeglis, A.Prohorova un V.Prohorovs. 

 

Darbu noslēgumā radās ideja iepriecināt sevi ar patīkamu kopīgu pasākumu un, neatkarīgi no projekta, tika organizēts kolektīvs atpūtas brauciens pa Latgales skaistajām vietām. Viss paveiktais un kopīgā patīkamā atpūta ir atstājusi gandarījuma un labi paveikta darba sajūtu. Paldies Līvānu novada domei par atbalstu!