Vide

/images/news/large/1277.jpg

25.06.2013

Pieredzes apmaiņas nolūkā viesojās pie biedrības "Sabiedriskā vides pārvalde "Durbe""

Viktors Piļščikovs,

Līvānu novada vides aizsardzības inspektors

 

 

17.un 18 jūnijā Līvānu novada vides aizsardzības inspektors Viktors Piļščikovs kopā ar civilās aizsardzības speciālistu Andri Kundziņu pieredezes apmaiņas nolūkā devās uz  Liepājas rajona Durbes ezeru, lai klātienē apskatītu niedru pļaušanu ar laivai uzkaramu mehānisko izkapti. Durbes ezeru apsaimnieko biedrība „Sabiedriskā vides pārvalde "Durbe”", kas ezerā nodrošina zivju resursu uzraudzību, zivju mazuļu papildināšanu kā arī licencēto makšķerēšanu un zveju.

Tiekoties ar biedrības priekšsēdētāju Santu Brāli uzzinām, ka 2011.gadā biedrība, realizējot projektu, ir iegādājusies piecas laivas ko iznomā makšķerniekiem, vienu jaudīgu motorlaivu ezera kontroles nodrošināšanai,  kā arī niedru pļāvēju ar kura palīdzību tiek sakoptas laivu piestātnes un apturēta ezera eitrofikācija. Pļaujot niedres tiek palielināta ūdens spoguļa platība, tādējādi padarot to pievilcīgāku makšķerniekiem un aktīvās atpūtas cienītājiem.

 

"Vīnrožu" māju "ostā" ir biedrības bāzes vieta. Te līdzās īpašnieka mājai iekārtots kempings, ir ugunskura vietas, izīrējamo laivu piestātne un makšķerniekam viss vajadzīgais aprīkojums. Kempinga īpašnieks Indulis Puķe mūs laipni izmitināja kempinga mājiņā kā arī uzņēmās gida pienākumus un veica ekskursiju ar interesantiem stāstiem pa Durbes ezera plašumiem. Tā kā ezera valdošie vēji nāk no jūras puses, niedru pļaušanas paraugdemonstrējumi bija jāatliek uz rītu jo tad ezerā nav tik lielu viļņu.

 

No rīta ieradās niedru pļāvēja operators un sīki izstāstīja, kā arī nodemonstrēja niedru pļāvēja iespējas. Jāpiebilst, ka iekārta atstāja lielu iespaidu ar savu vienkāršību un augsto efektivitāti. Pateicamies Santai un Indulim par jauko uzņemšanu. Arī Līvānu novadā šāda niedru pļāvēja iegāde ir nepieciešama jo Līvānu novada administratīvajā teritorijā esošās ūdenstilpnes pastiprināti aizaug. Realizējot projektu, ir iecerēts šādu niedru pļaušanas ierīci iegādāties un pasargāt Līvānu novadā esošās ūdenstilpnes no aizaugšanas ar ūdensaugiem. Ieguvējs būs ikkatrs iedzīvotājs, kā arī viesi kuriem būs iespēja pavadīt savu brīvo laiku pie sakoptām ūdenstilpnēm.