Vide

/images/news/large/1168.jpg

30.04.2013

Radošā nedēļa Radi!2013 arī Līvānu novadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radi!  iniciatīva visā Latvijā darbojas jau otro gadu un tās mērķis ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt radošumu mērķtiecīgā darbībā dažādās jomās un tā spēju radīt pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus. 

 

Līvānu novadā ir mērķis arvien vairāk sadarboties ar jauniešiem un iesaistīties kopīgā ideju radīšanā un apmaiņā, un lai iespējami vairāk cilvēku no tā gūtu labumu.

 

24. aprīlī Līvānu novada 1., 2. un vakara vidusskolas vecāko klašu skolēni tika aicināti uz radošu diskusiju „Esi Energo-EFEKTĪVS!” Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā. Diskusijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar energoefektivitātes tēmu, vides ilgtspējas jautājumiem un radīt priekšlikumus, kā veicināt energoefektivitāti ikdienā – mājās un skolā.  

 

Plānotais rezultāts bija praktiski ierosinājumi un priekšlikumi enerģijas un resursu taupīšanai skolā, ko var izmantot katrs individuāli arī mājās un citviet.

 

Uz diskusiju tika aicināti viesos divi eksperti energoefektivitātes jomā – Laura Gleizde un Kārlis Grīnbergs no Industriālās energoefektivitātes klastera, kas jauniešus iepazīstināja gan ar vērtīgu informāciju par enerģijas resursiem, energoefektivitātes ekonomiju un iespējām to izmērīt, gan aicināja radoši padomāt un apzināt iespējas taupīt enerģiju sev apkārt katru dienu.

 

 

Galvenie enerģijas resursu taupīšanas paņēmieni iedalāmi 5 kategorijās atkarībā no izmantojamā enerģijas veida:

 

1)      siltumenerģija

 

2)      elektroenerģija

 

3)      ūdens

 

4)      atkritumi

 

5)      energoresursi

 

Kā galvenie siltumenerģijas taupīšanas paņēmieni, ko katrs var izmantot ikdienā bez papildus tēriņiem, ir:

 •  logu un durvju aizvēršana, sekošana līdzi, lai lieki netiek izraisīts caurvējš;
 • apkures režīma samazināšana laikā, kad ēkā neuzturas cilvēki u.tml.

 

Veicot ēku remontdarbus un būvniecību, noteikti vēlams ievērot enerģijas taupīšanas pamatlikumus, izvēloties efektīvus siltumizolācijas materiālus, izvēloties siltumnoturīgus logus, ierīkojot atbilstošu ventilāciju un citas sistēmas, kas ļautu efektīvi ietaupīt siltumenerģiju. Šajos gadījumos noteikti nepieciešams konsultēties ar sertificētiem speciālistiem, veikt ēku energoauditu un izvēlēties efektīvākos risinājumus.

 

Elektroenerģiju ikdienā noteikti var ietaupīt:

 •  izvēloties ekonomiskās spuldzes,
 •  izmantojot A+++ klases elektroiekārtas;
 •  atvienojot no sistēmas elektroiekārtas, kas netiek izmantotas,
 •  izslēdzot apgaismojumu telpās, kurās ir pietiekami daudz gaismas vai neuzturas cilvēki u.tml.

Kā ūdens taupīšanas galvenās metodes ikvienam būtu izmantojamas –

 •  jaucējkrānu izmantošana, kas ļauj ekonomēt ūdeni,
 •  ūdens krānu noslēgšana brīžos, kad tas ūdens netiek izmantots (tīrot zobus u.tml.);
 •  ekonomisku tualetes skalojamo kastu izmantošana;
 •  mazgājoties izmantot dušu nevis vannu;

 

Atkritumu rašanos savukārt katrs var ietekmēt sekojoši:

 • saprātīgi novērst to rašanos, pārdomāti lietojot preces un pakalpojumus – daudzas lietas ir izmantojamas otrreiz, nav nepieciešams tās izmest, atrodot jaunus izmantošanas veidus;
 • izmantojot dabai draudzīgus iepakojumus;
 • šķirojot atkritumus un veicinot to otrreizēju pārstrādi – makulatūras vākšana, dažādi konteineri stiklam, metālam, plastmasai un papīram.

Ar energoresursiem tiek saprasta degviela, kas tiek izmantota apkurei, transportā u.c., ko noteikti nepieciešams taupīt, jo lielākā daļa mūsdienās izmantojamās degvielas tiek iegūta no neatjaunojamiem energoresursiem – naftas, oglēm, gāzes. Energoresursu patēriņa samazinājums ir nopietns solis pretī to iespējami lielākai ekonomijai. Energoresursu katrs var ietaupīt sekojoši –

 •   kā pārvietošanās līdzekli izmantojot nevis autotransportu, bet gan velosipēdu vai ejot kājām;
 •  izmantot sabiedrisko transportu nevis savu personīgo automašīnu;
 •  dodoties uz vienu kopīgu mērķi vairākiem cilvēkiem, izmantot vienu automašīnu, nevis braukt katram ar savu;
 •  apkurei izmantot nevis fosilo kurināmo, bet gan koksni un citus atjaunojamos energoresursu.

Ar šiem un citiem enerģijas taupīšanas veidiem skolēni iepazinās lekcijas un diskusijas laikā, gūstot priekšstatu par energoresursu taupīšanas aktualitāti un veidiem, kā mēs katrs varam sniegt savu ieguldījumu energoresursu ekonomijā un zaļākas Latvijas veidošanā.

 

Paldies dalībniekiem par viedokli un idejām, lektoriem par vērtīgo informāciju un radošo pieeju.