Vide

/images/news/large/1099.jpg

09.04.2013

Pavairos zivju resursus

Apstiprināts Līvānu novada pašvaldības projekts  Zivju Fonda izsludinātajā konkursā  „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”.

 

Šogad bija ļoti liels iesniegto projektu skaits  - 61 pieteikums. Komisija strikti vērtēja katru iesniegto projekta pieteikumu, jo līdzekļi ir ierobežoti. Prezentēt projekta pieteikumu uz Zemkopības ministriju bija devies Līvānu novada vides aizsardzības inspektors V.Piļščikovs. Pieprasīto finansējumu ieguva 36 pieteikumi, starp kuriem ar augstu vērtējumu bija arī Līvānu novada pašvaldības projekts.

 

Realizējot projektu, Līvānu novada Daugavas upes baseinā šī gada augustā tiks ielaisti 15000 tūkstoši zandartu mazuļu. Pašvaldība plāno šo iniciatīvu turpināt  - arī turpmāk papildināt zivju mazuļus Līvānu novada ūdenstilpnēs.