Vide

/images/news/large/1070.jpg

22.04.2013

27.aprīlis - Lielās Talkas diena

Turpinot ikgadējo Lielās Talkas tradīciju, aicinām ikvienu Līvānu novada iedzīvotāju līdzdarboties teritorijas sakopšanā un dabas atveseļošanā.

 

Līvānu pilsētas iedzīvotājus aicinām 27.aprīlī no plkst.9.00 sakopt Līvānu pilsētas parka teritoriju. Aicinām sakopt arī Turku, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Jersikas pagastu ciemu teritorijas, kapsētas un citas publiskās vietas.

 

Jāpiemin, ka sākotnēji Lielās Talkas norise tika plānota nedēļu ātrāk, tomēr, ņemot vērā šī gada meteoroloģiskos apstākļus, norises laiks tika pārcelts uz jau minēto 27.aprīli.

 

Pašvaldības iestādes, organizācijas, uzņēmumi un brīvprātīgo entuziastu grupas, organizējot savas kolektīvās talkas, tās oficiāli reģistrē Lielās talkas mājas lapā www.talkas.lv un piesaka savas Talkas atbildīgo personu, kurš, sazinoties ar savas pašvaldības Lielās Talkas koordinatoru Līvānu novadā Aivaru Smelceru (tālr. 29462323), saskaņo talkošanas vietu, bet vēlāk precizē dzeltenās vai sarkanās krāsas maisos savākto atkritumu atrašanās vietu, zvanot uz Līvānu dzīvokļu un komunālo saimniecību (tālr.29557905).

 

Visas oficiāli reģistrētās talkas vietas būs redzamas www.talkas.lv sadaļā "Talkas vietas".

 

Iedzīvotājus, kuri sabiedriskajās vietās talkos individuāli, lūdzam saņemt dzelteno vai sarkano maisu pāri Līvānu novada domes ēkas pirmajā stāvā 26.aprīlī no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00, kā arī pagastu pārvaldēs.

 

Individuāli talkojot, savāktos atkritumus dzeltenos vai sarkanos maisos, lūdzam atstāt Talkas organizatoru izveidotajos publiskajos laukumos:

-  Zemgales ielas garāžu kooperatīva teritorijā;

- Vecā tirgus laukuma teritorijā Vecbaznīcas ielā.

 

Bezmaksas nodošana attiecas uz sabiedrisko vietu sakopšanu (skvēri, parki, publiskie meži u.tml.)