Visi notikumi

12.02.2019

Laiks 10:00

Vieta Domes ielā 3, Līvānos

Apmācības „Higiēnas prasības skaistumkopšanas salonos”

Apmācību piedāvājums


12.februārī, plkst. 10:00 Domes ielā 3, Līvāni

 

Saskaņā ar 09.10.2018. MK noteikumiem Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai", kas nosaka higiēnas prasības frizētavām, t.sk. manikīra un pedikīra pakalpojumiem, piedāvājam noklausīties semināru „Higiēnas prasības skaistumkopšanas salonos” atbilstoši noteikumos noteiktajai programmai.

 

Apmācību programma “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”.

Nr. p. k.

Tēma

Apmācību ilgums (minūtēs)

1.

Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā

60

2.

Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai

330

2.1.

Personīgās higiēnas prasības (apģērbs, cimdu lietošana)

90

2.2.

Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes

2.3.

Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes

180

2.4.

Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana

60

3.

Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

60

3.1.

Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem

 

3.2.

Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu

 

4.

Apgūto zināšanu pārbaudījums

30

 

Maksa par semināru 50,0+PVN.Lūgums pieteikties līdz 12.02.

 

Ar cieņu,

Mācību centra “BUTS”

Līvānu filiāles vadītāja

Astrīda Klauža

Tālr. 27898044

livani@buts.lv