Visi notikumi

23.02.2019

Laiks 18:00

Vieta Līvānu novada Kultūras centrā

Gada balva kultūrā 2018

Sestdien, 23. februārī, 18.00 Līvānu novada Kultūras centrā Līvānu novada “Gada balva kultūrā 2018”. Balvu pasniegšana nominācijās: Gada sniegums amatiermākslā; Gada sniegums profesionālajā un vizuālajā mākslā; Gada notikums kultūrā; Gada cilvēks kultūrā. Vakara programmā: Maisiņu dizaina veidošana; Keramikas darbnīca; Interaktīva deju soļu apgūšana. € 4,00.

 

Izskatot iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā “Gada balva kultūrā” apakšnominācijās “Gada cilvēks kultūrā”, “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā  mākslā”, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtība” 2.3., 21., 22., un 40. punktu un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome 2019. gada 31. janvāra sēdē nolēma:

 

            1. Piešķirt nomināciju:

            1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas) Žannai Vilcānei, ilggadējai Līvānu novada Kultūras centra darbiniecei, Folkloras kopas “Turki” dalībniecei, par ikdienas darba precizitāti, atbalstu kultūras centra kolektīviem tērpu sagatavošanā un veidošanā, par augstu atbildības sajūtu un attieksmi darbā ar viesmāksliniekiem un kultūras centra apmeklētājiem;


            1.2. “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un 300 EUR (pirms nodokļu nomaksas) 

Rudzātu Saieta nama teātra kopai “Okūts”, vadītāja – režisore Saiva Ķuzule-Jansone, par amatierteātra mākslas attīstību Līvānu novadā un panākumiem Latvijas Republikas mērogā ar izcilu sniegumu Latviešu dziesmu un deju svētku amatierteātru skatē, sagatavojot Latvijas teātra tēva - Ādolfa Alunāna lugu "Mūsu pokāls", un izcīnot tiesības pārstāvēt Latgali amatierteātru rīkotajās izrādēs gan telpās, gan ārtelpās, un sniedzot izrādi uz Vērmanes dārzā skatuves.  

 

            1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas)  Lienai Šmukstei, aktrisei, režisorei,  par 2018. gada vasarā Līvānu pilsētas svētku ietvaros rīkoto pasākumu sadarbībā ar Mūsdienu mākslas galeriju – projektu “Skatuves mākslas laboratorijas Mūsdienu mākslas galerijā”, kura ietvaros tika rādītas 2. pagalmu izrādes bērniem “Nāc laukā!”, Rīgas cirka skolas meistarklases, darbojās sajūtu teātra meistardarbnīcas, ko vadīja Liena Šmukste, iesaistot Līvānu pilsētas iedzīvotājus un veidojot “Sajūtu teātra” izrādes. 

 

Savukārt saskaņā ar Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, ka gada nozīmīgākais/vērtīgākais/interesantākais notikums kultūrā tiek noteikts iedzīvotāju balsojumā, no 2019. gada 14. līdz 24. janvārim notika elektroniska balsošana ar Līvānu novada mājas lapas www.livani.lv starpniecību nominācijā "Gada notikums kultūrā". Iedzīvotāju balsojumā vislielāko balsu skaitu ieguva pasākums "Kāzu muzikantu saiets", kas norisinājās 2018. gada augustā Rožupes estrādē.