Visi notikumi

11.11.2018

Vieta Līvānu novads

Tēvzemes nedēļas pasākumi Līvānu novada izglītības iestādēs

Līvānu 1.vidusskolā

8.novembrī svinību zālē tikšanās ar skolas direktoru
pēc 3.stundas 10.- 12. klašu skolēniem
pēc 4.stundas 4.- 6.klašu skolēniem
pēc 5.stundas 7.- 9.klašu skolēniem

No 12. novembra plkst. 8.50 dziedāsim valsts himnu un skolas himnu

13.novembrī pēc 3.stundas radošo darbu izstādes “Man viņa ir visskaistākā” atklāšana

13.novembrī plkst.17.15 akcija “Sadodies rokās, samīļo skolu, izdziedi Latviju!”

16.novembrī plkst.13.30 Latvijas valsts dibināšanas dienai veltīts koncerts “Latvija esmu es”

 

Līvānu 2.vidusskolā

8.novembrī klases stunda “Mana Latvija”

9.novembrī skolēnu radošo darbu (kolāžu, zīmējumu, eseju u.c.) izstāde “100 vārdi Latvijai”

16.novembrī svinīgs koncerts “100 sajūtas par Latviju”

 

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā

14.novembrī plkst. 15.00 svinīgs pasākums “Latvija – mūsu māte”

 

Rudzātu vidusskolā

8.novembrī  plkst.13.30 sporta konkurss “Veiklākie, ātrākie, drošākie” 7.-9.klasei

12.novembrī plkst.12.40 sporta konkurss “Veiklākie, ātrākie, drošākie” 4.-6.klasei

13.novembrī plkst.12.40 sporta konkurss “Veiklākie, ātrākie, drošākie” 1.-3.klasei

16.novembrī  plkst.13.20 svētku koncerts “Mēs Latvijas simtgadei”

 

Jaunsilavas pamatskolā

4.oktobrī  vēstures stunda 3. un 4.klases skolēniem Brīvības pieminekļa Goda telpā, Rīgas panorāma no Zinātņu akadēmijas augstceltnes, Vecrīgas apskate;

6.novembrī  vēstures stunda  5. un 7.klases skolēniem Brīvības pieminekļa Goda telpā, Latvijas Universitātes jaunā Dabaszinātņu korpusa iepazīšana;

11. novembrī dalība Lāpu gājienā Līvānos un pie Daugavas krācītēm Veiguros;

14.novembrī vēstures stunda 6.klases skolēniem Brīvības pieminekļa Goda telpā un Latvijas

kara muzejā;

15.novembrī plkst. 12.30 svētku pasākums skolā

20.novembrī 4.klases skolēnu ekskursija uz Rēzekni (Latgales Māra, “Gors”)

5.-9. klašu skolēnu Latvijai veltīti domraksti

Citi labie darbi Latvijai: savākts un nodots vasks svecei Likteņdārza rīkotajā konkursā,

savākti 172 kg ozolzīļu.

 

Jersikas pamatskolā

Plakātu veidošana “Latvijai -100”

Piedalīšanās bibliotēku rīkotajā konkursā “Jersika dzejo un raksta Latvijai!”

12.novembrī plkst. 8.50- informatīvā līnija par Tēvzemes nedēļas aktivitātēm.

    Svecīšu iedegšana pie pieminekļa nacionālajiem partizāniem Jersikā.

    Konkurss “Mana Latvija”.

13.novembrī - spēle “Iepazīsti Latviju!”

14.novembrī - novēlējumu rakstīšana “Vēlējumi Latvijai”.

No 12.novembra līdz 15.novembrim - izzinošs pētījums un zīmējumu veidošana “Latvijas vēsturiskie novadi”.

16.novembrī plkst. 9.00- literārā montāža “Latvija mana Dzimtene”. Nedēļas pasākumu noslēguma līnija

16. novembrī plkst. 19.00  Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts “Visapkārt saule tek(a)” Jersikas tautas namā

 

Rožupes pamatskolā

līdz 5.novembrim - radošo darbu konkurss “Mana dāvana Latvijai dzimšanas dienā!” (piedalās pirmsskolas audzēkņi un 1. – 9. klašu skolēni

9. novembrī - ierindas skate 1.– 9. klašu skolēniem

13. novembrī - erudīcijas konkurss “Es mīlu tevi, Latvija!” 5. – 9. klašu skolēnu komandām

14. novembrī - konkurss “Latvija skaitļos” 4. – 9. klašu skolēniem

16. novembrī  plkst. 1000 - Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts

 

Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”

15.novembrī plkst. 9.15 Rīgas ielā 13 un plkst. 11.00 Avotu ielā 2

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības “Manai Latvijai – 100”

 

Rudzātu speciālajā internātpamatskolā

No 5.novembra līdz 12.novembrim – zīmējumu izstāde “Latvijai 100”.

6.novembrī plkst. 1300  konkurss “ Jaunais Lāčplēsis  2018” izglītības programmas 21015811 izglītojamajiem

7.novembrī plkst.  920  konkurss “ Es varu 2018” programmas 21015911 izglītojamajiem

14.novembrī plkst. 1000 konkurss Latvijas speciālo skolu 5. – 9. klašu audzēkņiem “ Daiļas kā liepas, stipri kā ozoli – mēs Latvijai”

16.novembrī plkst. 1000   Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts un svētku torte.

 

Līvānu Bērnu un jauniešu centrā

11.novembrī plkst. 13.30 konkurss klašu komandām “Mēs – jaunie Lāčplēši” Līvānu novada Kultūras centrā 

15.novembrī plkst. 16.00 akcija Līvānu novada jauniešiem “Es esmu – Latvija” Mūsdienu mākslas galerijā Rīgas ielā 108, Līvānos

No 22.novembra līdz 30.novembrim Līvānu novada bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde - konkurss “100 domas par Latviju” Līvānu Bērnu un jauniešu centrā Rīgas ielā 4b

23.novembrī plkst. 12.00  Latvijas simtgadei veltīts Latgales novada sadraudzības Teātra sporta turnīrs Mūsdienu mākslas galerijā Rīgas ielā 108, Līvānos