Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1 ...6 7 8 9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
18.04.2011 LND 2011/35 ERAF Būvuzraudzības veikšana Līvānu pilsētas daudzzīvokļu māju iekšpagalmu un piebraucamo ceļu rekonstrukcijas darbiem 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/36 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/37 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam “Līvānu slimnīcas ēkas Zaļā ielā 44, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/38 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „J. Graubiņa Līvānu mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/39 ERAF Autoruzraudzības veikšana projektam „PII „Rūķīši” filiāles „Pastariņi”(Avotu iela 2, Līvāni) rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/40 ERAF Būvuzraudzība projektiem ““J. Graubiņa mūzikas skolas ēkas (Raiņa iela 4b, Līvāni) rekonstrukcija“ un PII „Rūķīši“ filiāles „Pastariņi“ ēkas (Avotu iela 2, Līvāni rekonstrukcija)“ 02.05.2011
18.04.2011 LND/2011/41 Autoruzraudzības veikšana projektam „Ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos, rekonstrukcija” 02.05.2011
18.04.2011 LND 2011/42 Būvuzraudzības veikšana projektam “Ēkas stacijas ielā 2, Līvānos rekonstrukcija“ 02.05.2011
06.04.2011 LND/2011/29 ERAF Horizontālo apzīmējumu atjaunošana Līvānu pilsētas ielās 18.04.2011
05.04.2011 LND 2011/28 ERAF Būvuzraudzība projektam “Līvānu pilsētas tranzīta ielas posmu sakārtošana“ 18.04.2011
31.03.2011 LND 2011/26 ERAF Daudzdzīvokļu māju kvartālu labiekārtošanas darbi 05.05.2011
30.03.2011 LND/2011/27 ERAF Autoruzraudzības veikšana tehniskajam projektam „Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu gājēju ietvju un veloceliņa izbūve un brauktuves nomaļu rekonstrukcija” 11.04.2011
24.03.2011 LND/2011/25 Poligrāfijas pakalpojumi Līvānu novada domei 2011. gadā 04.04.2011
22.03.2011 LND/2011/24 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2011. gadā. 04.04.2011
22.03.2011 LND/2011/24 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2011. gadā. 04.04.2011
15.03.2011 LND 2011/23 ERAF Papildus būvdarbu veikšana Līvānu novada Centrālās bibliotēkas ēkā Rīgas ielā 136, Līvānos 28.03.2011
11.03.2011 LAIP 2011/02 Degvielas iegāde SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2011-2012 gadam 12.04.2011
09.03.2011 LND 2011/22 ESF Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 21.03.2011
07.03.2011 LND 2011/21 ESF Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde 18.03.2011
03.03.2011 LIP 2011/01 KF Līvānu ūdenssaimniecības attīstība, II kārta-projektēšana un būvdarbi 06.04.2011