Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1...45 6...9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
28.05.2012 LND 2012/27 “Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana“ 08.06.2012
10.05.2012 LND 2012/24 Lietus kanalizācijas kolektora būvniecības darbi 22.05.2012
28.04.2012 LND 2012/23 ERAF Neatkarīga lokālā datortīkla infrastruktūras izveide Jaunsilavas pamatskolai 11.05.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
10.04.2012 LND 2012/21 ESF Degvielas iegāde ESF projekta „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm” realizācijai 23.04.2012
29.03.2012 LND 2012/20 Remontdarbu veikšana domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos 12.04.2012
23.03.2012 LND 2012/19 KPFI Būvuzraudzības veikšana projektam „Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus 03.04.2012
21.03.2012 LND 2012/18 Pašvaldības laikraksta "Līvānu vēstis” iespiešana un piegāde 2012. gadā 02.04.2012
08.03.2012 LND 2012/17 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2012. gadā 19.03.2012
07.03.2012 LND 2012/16 Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2012. gadā 19.03.2012
07.03.2012 LND 2012/15 Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2012. gadā 19.03.2012
05.03.2012 LND 2012/14 ESF Projekta vadības pakalpojumi 16.03.2012
22.02.2012 LND 2012/13 Arhīva mobilā aprīkojuma sistēmas iegāde 05.03.2012 Aktīvs
22.02.2012 MI-03/2012 SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" automašīnu tehniskā apkope un remonts 09.03.2012 Aktīvs
13.02.2012 LND 2012/10 ERAF Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība līgumam „Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Jaunsilavas ciemā” 24.02.2012
09.02.2012 LND 2012/9 ESF Ekspertu pakalpojumi Līvānu novada pašvaldības darbinieku kolektīvajām apmācībām 20.02.2012
30.01.2012 LND 2012/7 Arhīva mobilā aprīkojuma sistēmas iegāde 10.02.2012
25.01.2012 LND 2012/6 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada Rožupes un Sutru pagastu ceļu un ielu rekonstrukcijai 06.02.2012
23.01.2012 LND 2012/5 Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada Rožupes un Sutru pagastu ceļu un ielu rekonstrukcijai 03.02.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
20.01.2012 LND 2012/4 ELFLA Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Līvānu novada pagastu ceļu un ielu rekonstrukcijai” 31.01.2012
20.01.2012 LND 2012/3 ESF „Sporta inventāra iegāde ar piegādi stājas uzlabošanas pulciņa darbībai” 31.01.2012