Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1...34 5...9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
01.11.2012 LND 2012/56 Pašvaldības ceļa Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Daukstes - Silavas rekonstrukcija Turku pagastā, Līvānu novadā 12.11.2012
30.10.2012 LND 2012/55 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā” 12.11.2012
26.10.2012 LND 2012/54 Būvuzraudzības veikšana projektiem „Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Lāčplēša iela 28, Līvāni” un PII „Rūķīši” ēkas rekonstrukcija 1.kārta Rīgas ielā13,Līvānos" 06.11.2012
26.10.2012 LND 2012/53 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā” 06.11.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
26.10.2012 LND 2012/52 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2012./2013. gada ziemā 06.11.2012
21.09.2012 LND 2012/50 ELFLA Nīcas novada tautas tērpu izgatavošana un piegāde DK „Rožupe” 02.10.2012
11.09.2012 LND 2012/47 Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana 24.09.2012 Aktīvs
29.08.2012 MI-04/2012 Transportlīdzekļu (spectehnikas) tehniskā apkope un remonts 2012-2014.g. 14.09.2012 Aktīvs
03.08.2012 LND 2012/46 Skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rudzātu vidusskolā 2012./2013. un 2013./2014. mācību gadā 14.08.2012
25.07.2012 LND 2012/44 Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Jersikas pamatskolā 06.08.2012
18.07.2012 LND 2012/43 Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana 30.07.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
16.07.2012 LS 2012/2 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 20.08.2012 Aktīvs
02.07.2012 LND 2012/42 Papildus būvniecības darbu veikšana Jersikas, Rožupes Jaunsilavas pamatskolās 13.07.2012
22.06.2012 LND 2012/41 Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā 05.07.2012
20.06.2012 LND 2012/40 Remontdarbu veikšana Līvānu 1.vidusskolas ēkas telpās Rīgas ielā 101, Līvānos 03.07.2012
13.06.2012 LND 2012/35 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielas, Līvānos rekonstrukcija” 26.06.2012 Aktīvs
06.06.2012 LS 2012/1 Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi 18.06.2012
06.06.2012 LND 2012/32 "Līvānu pilsētai pieguļošās industriālās teritorijas attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde " 18.06.2012
05.06.2012 LND 2012/31 "Līvānu 1.vidusskolas ēku telpu Rīgas ielā 101 un Zaļā ielā 43, Līvānos, remontdarbu veikšana" 18.06.2012 Pabeigts
05.06.2012 LND 2012/30 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielas, Līvānos rekonstrukcija”“ 18.06.2012 Tiek izskatīti pietiekumi