Iepirkumi

Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1...34 5...9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
01.11.2012 LND 2012/56 Pašvaldības ceļa Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Daukstes - Silavas rekonstrukcija Turku pagastā, Līvānu novadā 12.11.2012
30.10.2012 LND 2012/55 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā” 12.11.2012
26.10.2012 LND 2012/54 Būvuzraudzības veikšana projektiem „Ēkas rekonstrukcija multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Lāčplēša iela 28, Līvāni” un PII „Rūķīši” ēkas rekonstrukcija 1.kārta Rīgas ielā13,Līvānos" 06.11.2012
26.10.2012 LND 2012/53 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un Dzelzceļa ielā 21a, Līvānos, Līvānu novadā” 06.11.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
26.10.2012 LND 2012/52 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2012./2013. gada ziemā 06.11.2012
21.09.2012 LND 2012/50 ELFLA Nīcas novada tautas tērpu izgatavošana un piegāde DK „Rožupe” 02.10.2012
11.09.2012 LND 2012/47 Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana 24.09.2012 Aktīvs
29.08.2012 MI-04/2012 Transportlīdzekļu (spectehnikas) tehniskā apkope un remonts 2012-2014.g. 14.09.2012 Aktīvs
03.08.2012 LND 2012/46 Skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rudzātu vidusskolā 2012./2013. un 2013./2014. mācību gadā 14.08.2012
25.07.2012 LND 2012/44 Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Jersikas pamatskolā 06.08.2012
18.07.2012 LND 2012/43 Līvānu 2.vidusskolas aktu zāles remontdarbu veikšana 30.07.2012 Tiek izskatīti pietiekumi
16.07.2012 LS 2012/2 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 20.08.2012 Aktīvs
02.07.2012 LND 2012/42 Papildus būvniecības darbu veikšana Jersikas, Rožupes Jaunsilavas pamatskolās 13.07.2012
22.06.2012 LND 2012/41 Uzvaras ielas iekšpagalma piebraucamā ceļa rekonstrukcija Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā 05.07.2012
20.06.2012 LND 2012/40 Remontdarbu veikšana Līvānu 1.vidusskolas ēkas telpās Rīgas ielā 101, Līvānos 03.07.2012
13.06.2012 LND 2012/35 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielas, Līvānos rekonstrukcija” 26.06.2012 Aktīvs
06.06.2012 LS 2012/1 Videogastroskopa sistēmas iegāde ar piegādi 18.06.2012
06.06.2012 LND 2012/32 "Līvānu pilsētai pieguļošās industriālās teritorijas attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) izstrāde " 18.06.2012
05.06.2012 LND 2012/31 "Līvānu 1.vidusskolas ēku telpu Rīgas ielā 101 un Zaļā ielā 43, Līvānos, remontdarbu veikšana" 18.06.2012 Pabeigts
05.06.2012 LND 2012/30 ERAF „Būvuzraudzības veikšana projektam „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielas, Līvānos rekonstrukcija”“ 18.06.2012 Tiek izskatīti pietiekumi