Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1 2 3 4 ...9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
20.03.2013 LND 2013/17 Datu pārraides iekārtu, kas nodrošinās attālinātu un automātisku ūdens patēriņa datu nolasīšanu un pārraidi, piegāde 03.04.2013
18.03.2013 MI 2013/1 Lietota automašīna ar kravas kasti 02.04.2013 Pabeigts
26.02.2013 LND 2013/14 Būvdarbu veikšana Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā 11.03.2013 Aktīvs
22.02.2013 LND 2013/13 Ekspertīzes veikšana Līvānu pilsētas ielu tehniskajiem projektiem 05.03.2013 Aktīvs
18.02.2013 LND 2013/11 Kurināmās malkas piegāde Sutru pagasta pārvaldei 01.03.2013 Aktīvs
06.02.2013 LND 2013/10 Projektēšanas pakalpojumi un autoruzraudzība 18.02.2013
05.02.2013 LND 2013/9 ERAF Būvuzraudzības veikšana projektam „Sporta zāles-angāra rekonstrukcija Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā” 18.02.2013 Aktīvs
05.02.2013 LND 2013/8ERAF Būvuzraudzības veikšana pašvaldības objektiem Līvānu pilsētā 18.02.2013 Aktīvs
04.02.2013 LND 2013/7 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Rudzātu speciālajai internātpamatskolai 15.02.2013 Pabeigts
22.01.2013 LND 2013/5 Pārtikas produktu iegāde Līvānu 2.vidusskolas vajadzībām 04.02.2013 Pabeigts
09.01.2013 LND 2013/3 Projektēšanas pakalpojumi elektroapgādes līniju rekonstrukcijai un autoruzraudzība 21.01.2013
07.01.2013 LND 2013/2 Projektēšanas pakalpojumi elektroapgādes līniju rekonstrukcijai un autoruzraudzība 18.01.2013 Pārtraukts
03.01.2013 LND 2013/1 Tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība Dzelzceļa gājēju pārējas – tilta virs sliežu ceļiem izbūvei 14.01.2013
28.12.2012 LND 2012/65 Projekta „Ar jaunām idejām uz pārmaiņām” vadības pakalpojumi 10.01.2013
12.12.2012 LND 2012/63 ESF Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.- 2030.gadam izstrāde 27.12.2012
12.12.2012 LND 2012/62 Pašvaldības ceļa Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Daukstes - Silavas rekonstrukcija Turku pagastā, Līvānu novadā – 2.posms 27.12.2012 Pabeigts
11.12.2012 LND 2012/61 Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2013. gadā 27.12.2012
09.11.2012 LND 2012/58 Krēslu iegāde Līvānu 2.vidusskolas aktu zālei Rīgas ielā 113/117, Līvānos 22.11.2012
09.11.2012 LS 2012/2 Digitālās radioloģijas iekārtas uz kasešu bāzes ar attēlu iegūšanas platēm pilnam radiogrāfijas izmeklējumu apjomam iegāde ar piegādi 22.11.2012
06.11.2012 LND 2012/57 Līvānu novada pašvaldības datu glabāšanas un apstrādes risinājuma ar virtualizācijas tehnoloģiju izmantošanu iegāde 20.11.2012