Iepirkumi 8'1 panta kārtībā

Iepirkumi 8'1 panta kārtībā

Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1 2 3 4 ...9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
23.07.2013 LND 2013/40 Papildus būvdarbu veikšana Līvānu pilsētas Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra, Kuldīgas un Strēlnieku ielu rekonstrukcijas ietvaros 05.08.2013
18.07.2013 LS 2013/1 Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 16.08.2013 Pārtraukts
18.07.2013 LND 2013/39 Līvānu novada domes sociālā dienesta dienas centra telpu remontdarbu veikšana, Rīgas ielā 4 B, Līvānos 29.07.2013
11.07.2013 LND 2013/38 Remontdarbu veikšana Līvānu 1.vidusskolas telpās, Rīgas ielā 101, Līvānos 22.07.2013
11.07.2013 LND 2013/37 Kurināmās malkas piegāde Rudzātu vidusskolas vajadzībām 22.07.2013
27.06.2013 LND 2013/35 Remontdarbu veikšana Jaunsilavas pamatskolas telpās, Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā 08.07.2013
20.06.2013 LND 2013/34 Līvānu 2.vidusskolas telpu remontdarbu veikšana 03.07.2013
13.06.2013 LND 2013/33 Kurināmās malkas piegāde Rudzātu vidusskolas vajadzībām 26.06.2013
06.06.2013 LND 2013/32 Būvuzraudzības veikšana objektam „Rudzātu vidusskolas ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai” 17.06.2013
29.05.2013 LND 2013/31 Videonovērošanas sistemas uzstādīšana multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra ēkā un atklātā sporta laukumā Lāčplēša ielā 28, Līvānos 10.06.2013
29.05.2013 LND 2013/30 Līvānu 1.vidusskolas ēdnīcas renovācijas Rīgas ielā Nr.101, Līvānos, Līvānu novadā, tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība 10.06.2013
28.05.2013 MI-2013/4 Ielu kopšanas spectehnika 11.06.2013 Pabeigts
28.05.2013 LND 2013/29 Videonovērošanas sistemas uzstādīšana multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra ēkā un atklātā sporta laukumā Lāčplēša ielā 28, Līvānos 10.06.2013 Pārtraukts
27.05.2013 LND 2013/28 Tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība ēkas Smilšu ielā Nr. 3, Līvānos, Līvānu novadā, rekonstrukcijai 07.06.2013
22.05.2013 LND 2013/27 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām 03.06.2013
07.05.2013 LND 2013/24 Līvānu novada autoceļu un ielu lietus ūdens novadīšanas ietaišu un grants segumu remonta darbi 2013. gadā
15.04.2013 LND 2013/22 Kurināmās malkas piegāde Līvānu novada Sociālā dienesta klientu vajadzībām
15.04.2013 LND 2013/21 Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2013. gadā 26.04.2013
15.04.2013 LND 2013/20 Līvānu novada autoceļu un ielu greiderēšanas un kopšanas darbi 2013. gadā 26.04.2013
03.04.2013 LND 2013/19 Piena un piena produktu piegāde Rudzātu speciālās internātpamatskolas vajadzībām 15.04.2013