Iepirkumi

Sākot ar 2019.gada 1.janvāri pircēja profils ir Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēma tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Iepirkumiem, kuri uzsākti sākot ar 2019.gada 1.janvāri visa iepirkumu dokumentācija tiek publicēta un ir pieejama tikai tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv (sadaļā “e-konkursi”). Līvānu novada mājas lapā informācija netiek dublēta. Sīkāks skaidrojums par pircēja profilu pieejams https://www.iub.gov.lv/lv/node/882Meklēšana

Atrastie iepirkumi 166

1 2 3 4 ...9

Publikācijas datums ID Nr. Iepirkuma priekšmets Iesniegšanas datums Stadija
10.12.2013 LND 2013/61 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemā 27.12.2013
05.12.2013 MI-2013/6 Lietota traktortehnika ar aprīkojumu un piegādi 18.12.2013
04.12.2013 LND 2013/60 Pašvaldības laikraksta „Līvānu vēstis” iespiešana 2014. gadā 16.12.2013
04.12.2013 MI-2013/5 Lietotas traktortehnikas piegāde 17.12.2013
20.11.2013 LND 2013/57 Līvānu novada pagastu ceļu un ielu attīrīšana no sniega 2013./2014. gada ziemā 02.12.2013
08.11.2013 LND 2013/56 Informācijas tehnoloģiju iekārtu piegāde Līvānu novada pašvaldības virtuālo serveru infrastruktūras vajadzībām 20.11.2013
07.11.2013 LND 2013/55 Līvānu pilsētas Rīgas un Stacijas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2014. gadā 19.11.2013
29.10.2013 LND 2013/54 Tehniskā projekta „Dubnas upes rekonstrukcija Līvānu pilsētas robežās, Līvānos, Līvānu novadā” izstrāde un autoruzraudzība 11.11.2013
04.10.2013 LND 2013/52 Mēbeļu un interjera aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Līvānu Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC), Lāčplēša ielā 28, Līvānos, Līvānu novadā 15.10.2013
25.09.2013 LND 2013/51 Mēbeļu un interjera aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Līvānu Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centrā (JIC), Lāčplēša ielā 28, Līvānos, Līvānu novadā 07.10.2013 Pārtraukts
20.09.2013 LND 2013/50 Tehniskā projekta „Dubnas upes rekonstrukcija Līvānu pilsētas robežās, Līvānos, Līvānu novadā” izstrāde un autoruzraudzība 01.10.2013
19.09.2013 LND 2013/49 Autoceļa rekonstrukcija 30.09.2013
20.08.2013 LND 2013/48 Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem 02.09.2013
14.08.2013 LND 2013/46 Elektroniskā informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Līvānos 26.08.2013
14.08.2013 LND 2013/47 Mūzikas instrumentu, skaņu aparatūras un papildaprīkojuma piegāde un uzstādīšana Līvānu Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centrā 26.08.2013
09.08.2013 LND 2013/45 Rīgas ielas posma (Daugavpils iela (Līvānu novada kultūras centrs) - Biedrības iela), seguma vienkāršotā renovācija, Līvānos, Līvānu novadā 20.08.2013
08.08.2013 LND 2013/44 Domes skvēra un domes ēkas teritorijas, Rīgas ielā 77 un 79, Līvānos, labiekārtošanas tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība 19.08.2013
06.08.2013 LND 2013/43 Remontdarbu veikšana Līvānu novada domes telpās, Rīgas ielā 77, Līvānos 19.08.2013
02.08.2013 LND 2013/42 Remontdarbu veikšana Līvānu 1.vidusskolas telpās, Rīgas ielā 101 un Zaļā ielā 43, Līvānos 13.08.2013
30.07.2013 LND 2013/41 Rīgas ielas posma (Daugavpils iela (Līvānu novada kultūras centrs) - Biedrības iela), seguma vienkāršotā renovācija, Līvānos, Līvānu novadā 12.08.2013 Pārtraukts