Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2011/16 LSSP
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Tehniskā projekta izstrāde multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveidei Līvānos un tā autoruzraudzība
Kontaktpersona Intis Svirskis, tālr. Nr. 65307272, 29410392, faksa Nr. 65307255
Publikācijas datums 16.02.2011
Iesniegšanas datums 28.02.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem