Iepirkumi

Pasūtītājs Sutru pagasta pārvalde
Identifikācijas numurs LND/2011/63
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Piegādes
Iepirkuma priekšmets Malkas iegāde ar piegādi Sutru pagasta pārvaldei 2011.-2012.gada apkures periodam.
Kontaktpersona Staņislavs Korsaks, tālr. 65329150
Publikācijas datums 08.08.2011
Iesniegšanas datums 19.08.2011
Informācijas atjaunošanas datums 14.10.2011
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem