Iepirkumi

Pasūtītājs Līvānu novada dome
Identifikācijas numurs LND 2013/30
Procedūras veids Iepirkumi 8'1 panta kārtībā
Līguma veids Pakalpojumi
Iepirkuma priekšmets Līvānu 1.vidusskolas ēdnīcas renovācijas Rīgas ielā Nr.101, Līvānos, Līvānu novadā, tehniskā projekta izstrāde un tā autoruzraudzība
Kontaktpersona Intis Svirskis, tālr.: 65307272, e-pasts: intis.svirskis@livani.lv.
Publikācijas datums 29.05.2013
Iesniegšanas datums 10.06.2013
Informācijas atjaunošanas datums 11.07.2013
Stadija
Iepirkuma apjoms, līguma izpildes vieta, termiņš Saskaņā ar nolikumu.
Dokumenti